page title

De restauratie van het ARTIS-Aquarium

Het ARTIS-Aquarium toonde decennialang een van de meest betoverende onderdelen van de natuur: de onderwaterwereld. Nu neemt de natuur langzaam het gebouw over. Het zilt uit de zoutwaterbassins is in de muren getrokken en vormt een gevaar voor het gebouw. Reden voor een grootschalige restauratie, om het monument te redden en te behouden voor de toekomst.

In het najaar van 2018 is onderzocht wat er moet gebeuren om het gebouw veilig te stellen voor de toekomst. Het advies liet geen ruimte open voor een snelle oplossing met beperkte middelen. Het is nu of nooit. Met een ingrijpende restauratie moeten de noordelijke middenbeuk met de zoutwateraquaria, de onderliggende filtratiereservoirs en de bovenliggende dakconstructie integraal worden vernieuwd.

lees meer over de huidige staat

De restauratieplannen voor het Aquarium

Begin 2021 sloot het Aquarium de deuren. Een deel van de vissen en koralen zijn verhuisd naar andere aquaria in Europa. Een ander deel verblijft op verschillende plekken in ARTIS-Park. Kort daarna startte de werkzaamheden. Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden voltooid. Komende periode staat het Aquarium in de steigers en worden de bouw- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Daarbij worden onder meer loszittende elementen en oude verflagen verwijderd, het natuursteen gereinigd en aan de voorzijde herstelwerkzaamheden verricht. Ook het Lloyds waterfiltersysteem dat zich in de historische catacombe van het gebouw bevindt zal worden hersteld. Het herstellen van dit 140-jaar oude waterfilter systeem vraagt om grote zorgvuldigheid.

meer over de plannen

Een kans om te vernieuwen

De restauratie van het Aquarium is niet alleen noodzakelijk, het is ook een kans om te vernieuwen. In een tijd die vraagt om brede maatschappelijke aandacht voor milieu, klimaat en duurzaamheid, wil ARTIS met het Aquarium verantwoordelijkheid nemen. Het gebouw wordt van binnen en buiten maximaal verduurzaamd en nóg toegankelijker voor publiek. Bovendien vertelt het Aquarium straks een urgent verhaal over onze relatie met water en het belang van schoon en gezond water. De vaste expositie die dit verhaal versterkt wordt op dit moment ontwikkeld.