Algemene voorwaarden Mijn ARTIS

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Mijn ARTIS. U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden (PDF).

Welkom bij Mijn ARTIS, de online omgeving waarop u als ARTIS-klant een profiel heeft aangemaakt. Met dit profiel kunt u uw gegevens aanpassen, gekochte producten inzien, leden toevoegen en betalingen doen. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Mijn ARTIS. 

Registratie

U kunt van Mijn ARTIS gebruik maken door zich te registreren. Hierbij dienen alle gegevens naar waarheid ingevuld te worden.

Lidmaatschap

Alle nieuwe klanten die een ARTIS-lidmaatschap afsluiten krijgen een Mijn ARTIS-account. Indien het lidmaatschap online wordt afgesloten, wordt u gevraagd zich te registreren. Bij lidmaatschappen die afgesloten worden aan de kassa, zal binnen een uur een mail verstuurd worden met inloggegevens voor Mijn ARTIS. 

Op alle aanpassingen die aan het ARTIS-lidmaatschap gedaan worden in Mijn ARTIS gelden dezelfde voorwaarden zoals opgenomen in de algemene voorwaarden op het lidmaatschap ARTIS & Micropia.

Gegevensverwerking

ARTIS verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, waaronder in het bijzonder begrepen de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Uw persoonsgegevens worden door ARTIS verwerkt ten behoeve van uw profiel, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten en communicatie voor zover die verband houden met de missie en visie van ARTIS, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Juridisch

ARTIS behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van Mijn ARTIS tussentijds te wijzigen. U kunt de algemene voorwaarden op www.artis.nl terugvinden. Op het gebruik van Mijn ARTIS is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad van de daarmee corresponderende producten of diensten strekt. De disclaimer op de website van ARTIS is onverkort van toepassing. 

Overig 

Kloppen er gegevens niet en kunt u deze niet wijzigen? U kunt contact opnemen met onze ledenadministratie via het contactformulier .