page title

Particulier steunen

Voor de verzorging van de dieren, de instandhouding van het monumentale ARTIS, natuur- en milieueducatie, internationale fok-en herintroductieprogramma’s en natuurbehoud, is ARTIS afhankelijk van uw steun. U heeft verschillende mogelijkheden om bij te dragen.