page title

Wat is natuurbehoud?

Natuurbehoud is een veelzijdig begrip. Het omvat het instandhouden, herstellen en ontwikkelen van natuur.

Iedere ARTIS-medewerker, van dierverzorger tot hovenier, van bioloog tot onderzoeker, draagt daar op zijn of haar manier aan bij. In de eerste plaats met de beste zorg en aandacht voor de (bedreigde) dieren, planten en bomen in het park. Daarnaast door educatie, onderzoek en  samenwerking met  programma’s over de hele wereld om diersoorten en hun leefgebieden te beschermen. Bovendien is natuurbehoud niet alleen iets van ‘ver weg’. ARTIS draagt ook zorg voor natuur in eigen land, stad én achtertuin. 

Samenwerking binnen Europa

Veel dieren in ARTIS zijn onderdeel van een zogeheten fokprogramma. In een fokprogramma managen dierentuinen gezamenlijk de (genetische) gezondheid van populaties. Het behoud van diersoorten, die in het wild steeds vaker met uitsterven worden bedreigd, staat hierbij op nummer één. 

De EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) ondersteunt de samenwerking tussen Europese dierentuinen en aquaria op het gebied van educatie, onderzoek en soortbehoud.  Zij schakelen experts in om te bepalen of er voor een diersoort een fokprogramma nodig is en geven advies aan tuinen die de specifieke soort houden, bijvoorbeeld wat betreft huisvesting of het wel of juist niet fokken met een soort. Op dit moment leven er negentig diersoorten in ARTIS die deel uitmaken van een Europees fokprogramma.

meer informatie

 

None

Buiten de grenzen van ARTIS

ARTIS levert ook buiten haar eigen grenzen een bijdrage aan natuurbehoud. Ze steunt verschillende organisaties die zich inzetten om de natuurlijke leefgebieden van diersoorten te beschermen, en daarmee wilde populaties van uitsterven te behoeden. 

Zo steunt ARTIS onder meer de organisatie SANCCOB, in Zuid-Afrika. Hun focus ligt op het beschermen van de Afrikaanse pinguïn, die ook in ARTIS is te zien. Middels het doen van onderzoek, educatie en directe opvang van vogels helpen ze echter niet alleen de Afrikaanse pinguïn, maar indirect ook alle andere zeevogels in dat gebied. 

bekijk alle natuurbehoudprogramma's

 

None

Natuur om de hoek 

ARTIS is de achtertuin van veel Nederlanders, de groene long van Amsterdam en een bijzondere ontmoetingsplek voor jong en oud. Niet alleen mensen vinden ARTIS een fijne plek, ook veel inheemse diersoorten maken van ARTIS hun thuis. Zo hebben vleermuizen bij het olifantenverblijf een plek om te rusten en zijn onder de sierbrug bij de Chileense flamingo’s zwaluwnestjes gehangen.

Bovendien zorgt het team van hoveniers voor een soortenrijke, botanische tuin waarin het hele jaar door altijd iets in bloei staat als verrijking voor insecten . In de meest verstedelijkte omgeving van Nederland geeft ARTIS ruimte aan talloze inheemse planten, insecten en andere soorten en speelt daarmee een belangrijke rol in het behoud van de biodiversiteit in de regio.

lees meer

 

None

Educatie & onderzoek 

Natuurbehoud gaat hand in hand met educatie en onderzoek. Het is nodig om meer bewustwording te creëren bij de mens over haar rol in en afhankelijkheid van de natuur. ARTIS heeft daarom een divers educatief aanbod voor haar bezoekers en steunt natuurbehoudsorganisaties waarbij de lokale bevolking betrokken wordt bij het project. 

ARTIS stelt het park al sinds haar oprichting open voor onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek levert nieuwe kennis en informatie op over dierenwelzijn, evolutie en biodiversiteit. Dit helpt ons elke dag nog iets beter en succesvoller te worden in het werk dat we doen. ARTIS werkt nauw samen met universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten, zowel nationaal als internationaal.