page title

Natuurbehoudproject Stadsnatuur

Als groene oase in de verstedelijkte binnenstad van Amsterdam biedt ARTIS plek aan de dieren en planten van de stad. ARTIS zet zich in om voor hen meer ruimte te maken.

Natuur in de stad

Een grote diversiteit aan diersoorten is belangrijk voor de natuur. Hommels, bijen en andere insecten zorgen ervoor dat planten worden bevrucht. Met behulp van vogels verspreiden bomen zich en worden plaaginsecten zoals de eikenprocessierups in toom gehouden. Wormen en microben ruimen dode bladeren op en de bomen zelf zorgen voor een schone lucht en verkoeling in de zomer.

Het ecosysteem van de stad is goed op elkaar afgestemd en houdt elkaar in balans. Helaas neemt de biodiversiteit in Nederland af, waardoor het systeem uit balans raakt. De afname in dier- en plantsoorten komt onder meer door verstedelijking. Als belangrijke groene plek in Amsterdam vindt ARTIS het belangrijk de Nederlandse biodiversiteit te stimuleren. Door de vele verschillende soorten bomen, vaste planten en perken voelen veel insecten zich hier thuis. Maar ook de oude gebouwen met hun kieren, de schaduwrijke plekken en schone waterpartijen zorgen ervoor dat ARTIS veel dieren aantrekt.

Ruimte maken voor stadsnatuur

Bij nieuwe verblijven wordt altijd ruimte gemaakt voor stadsnatuur. Zo hebben vleermuizen bij het olifantenverblijf een plek om te roesten en zijn onder de sierbrug tussen de Chileense flamingo’s en de goudwanggibbons zwaluwnestjes gehangen. Dezelfde soort nestkasten hangen ook onder de brug bij de zwarte slingerapen worden. Het nieuwe verblijf van de goudwanggibbons heeft een groen dak dat insecten aantrekt. En de insecten hebben veel meer plek in ARTIS: de inheemse beplanting van grote delen van het park blijven gewoon staan om zoveel mogelijk insecten te trekken.

Biodiversiteit_wesp_bloem_geel_oranje_bij_insect_1920x1080

 

Naast het park zo geschikt mogelijk maken voor stadsdieren, doet ARTIS ook onderzoek naar de soorten. De wilde Nederlandse vogels die in ARTIS leven, zoals de blauwe reigers en de kwakken, worden geringd voor onderzoek. Door de dieren te volgen, helpt ARTIS mee met het in kaart brengen van hun verspreidingsgebied en komen we meer te weten over de diersoort. Dit is belangrijk voor het behoud van deze diersoorten. Daarnaast wil ARTIS de stadsnatuur zichtbaar maken voor bezoekers, onder andere door dierinformatieborden te plaatsen van vogels die komen aanvliegen. 

Zelf aan de slag

Bedreigde dier- en plantensoorten vind je niet alleen in regenwouden, oceanen en savannes, maar ook in Nederland. Zelfs in je eigen tuin of op je eigen balkon. Alle perken, bermen, groenstroken en groene daken in de stad bieden voeding en bescherming aan diersoorten.Zelf kun je ook onderdeel worden van de keten. Je helpt de natuur door planten op je eigen balkon of tuin te zetten die lang bloeien en veel nectar geven. Daarnaast kun je ook een insectenhotel buiten neerzetten, of vogelhuisjes ophangen.

ga zelf aan de slag

Misschien nog wel het makkelijkste dat je kunt doen: laat de natuur z’n gang gaan. Laat onkruid wat vaker staan, veel vlinders gebruiken deze plantjes om zich te voeden of eitjes te leggen. Mussen en muizen houden van rommelige tuintjes, en afgevallen herfstbladeren vormen voedsel en schuilplekken voor slakken, wormen en kevers. Deze bodemdieren zorgen er samen met microben op hun beurt voor dat voedingsstoffen in de bodem terugkomen die bomen en andere planten weer kunnen gebruiken.

 

bloemen_planten_eetbare_tuin_R_1920x1080.jpg