page title

Natuurbehoudorganisaties

ARTIS is lid van een aantal organisaties die zich inzetten voor natuurbehoud.

IUCN

De International Union for the Conservation of Nature  is de internationale koepelorganisatie van overheden en natuurorganisaties die zich inzetten voor behoud van natuur en biodiversiteit.

WAZA

De  World Association of Zoos and Aquariums  biedt ondersteuning aan dierentuinen en aquaria bij natuurbehoud.

EAZA

De  European Association of Zoos and Aquaria  ondersteunt de samenwerking tussen Europese dierentuinen en aquaria op het gebied van educatie, onderzoek en behoud. Daarnaast hebben zij langlopende campagnes om belangrijke onderwerpen onder de aandacht te brengen bij alle leden. 

ARTIS heeft in september 2021 een "Gold Membership Certificate" ontvangen als erkenning van onze steun aan EAZA's Cotton-top tamarin Conservation Club. De cotton-top tamarin, in het Nederlands het pinché-aapje, is ernstig bedreigd.

NVD

De  Nederlandse Vereniging van Dierentuinen  is de overkoepelende organisatie voor de 14 grootste Nederlandse dierentuinen. De dierentuinen van de NVD werken nauw samen op het gebied van educatie, recreatie, natuurbescherming en onderzoek.

NVBT

De Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen is een koepelorganisatie en telt 25 tuinen verspreid over heel Nederland. De missie is om een bijdrage te leveren aan het behoud van biodiversiteit van planten in het kader van een duurzame wereld. Sinds juni 2020 is ARTIS officieel een botanische tuin.

IABES

De International Association of Butterfly Exhibitors and Suppliers zet zich in voor de bescherming van vlinders in het wild en behoud van het leefgebied. 

NDV

De Nederlandse Dendrologische Vereniging zet zich in voor het vergroten van de kennis over bomen, zowel in praktische als wetenschappelijke zin. Daarnaast wil de vereniging bijdragen aan het in stand houden van verzamelingen en bedreigde boomsoorten.