Algemene voorwaarden online verkoop toegangskaarten ARTIS-Park, ARTIS-Micropia & ARTIS-Academie

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op online kaart- en lidmaatschapverkoop van ARTIS-Park en ARTIS-Micropia. De algemene voorwaarden kunnen hieronder ook in PDF-vorm worden gedownload.

download (PDF)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het online aankopen van toegangskaarten voor het ARTIS-Park, ARTIS-Micropia, de ARTIS-Academie en op het reserveren van starttijden. Onder online toegangskaart wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de website van ARTIS (www.artis.nl) en wordt geprint door de Bezoeker of als barcode op de telefoon is ontvangen en bedoeld is als toegangskaart voor het ARTIS-Park, ARTIS-Micropia en/of de ARTIS-Academie, inclusief gereserveerde starttijden. 

ARTIS is niet verantwoordelijk voor het slecht functioneren van de door de Bezoeker gebruikte apparatuur of programma’s. Onder Bezoeker wordt verstaan de persoon die een online toegangskaart/lidmaatschap aanschaft.
 
In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is ARTIS op geen enkele wijze aansprakelijk.

Op online lidmaatschappen zijn de algemene voorwaarden lidmaatschap ARTIS-Park & ARTIS-Micropia van toepassing, te vinden op onze website. 

Op online toegangskaarten zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

Bezoekersreglement

Het bezoekersreglement van ARTIS is van toepassing als je ARTIS bezoekt (verkrijgbaar bij de kassa’s van ARTIS en ARTIS-Micropia en op www.artis.nl). Door het aankopen van een toegangskaart accepteer je de regels zoals opgenomen in het bezoekersreglement. 

Kortingen

Het is niet mogelijk om op de prijs van een online toegangskaart voor het ARTIS-Park en/of ARTIS- Micropia nog een andere korting te ontvangen.

Geldigheid en duur

Na betaling op de website van ARTIS (www.artis.nl) heb je recht op de selecteerde toegangskaart(en) voor het ARTIS-Park, ARTIS-Micropia en/of de ARTIS-Academie, op de daarop aangegeven starttijd (indien van toepassing). 

Een online toegangskaart is 1 jaar geldig vanaf datum aankoop die op de online toegangskaart staat vermeld, tenzij anders aangegeven. 

Een online toegangskaart is alleen geldig als deze is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco A4-papier zonder aanpassingen met een goede afdrukkwaliteit of als deze wordt getoond op een mobiele telefoon en de barcode kan worden gescand. Online toegangskaarten waarvan de streepjescode beschadigd, gevouwen, onleesbaar of slechts gedeeltelijke zichtbaar is, worden geweigerd en zijn niet geldig. 

Een online toegangskaart geeft éénmaal toegang tot het ARTIS-Park, ARTIS-Micropia en/of de ARTIS-Academie, het kopiëren of meer dan eens afdrukken van een online toegangskaart heeft dan ook geen nut.

Verbod op wederverkoop

Online toegangskaarten mogen niet worden doorverkocht. 

Herroepingsrecht en annulering

Het annuleren van een online toegangskaart zonder opgaaf van reden is mogelijk binnen 14 dagen na datum van aankoop (bedenktermijn). Je kan hiervoor het formulier gebruiken dat hier is te downloaden. Je kan ook een mail sturen aan info@artis.nl, met als titel ‘Herroeping aankoop online toegangskaart(en)’, onder vermelding van naam, datum aankoop, bankrekeningnummer en e-mailadres. Je krijgt dan het volledige aankoopbedrag van ons retour.

Na het verstrijken van de bedenktermijn worden online toegangskaarten niet teruggenomen, omgewisseld voor geld of vervangen en kan de geldigheidsduur niet worden verlengd. 

Uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn toegangskaarten die al zijn gebruikt en toegangskaarten die voor een specifieke datum of tijd zijn gekocht.

Annulering starttijd

De starttijd van een toegangskaart met tijdslot kan tot 24 uur worden gewijzigd door deze starttijd te annuleren via het webformulier. Via de website kan een nieuwe starttijd worden gereserveerd.

Wanneer u later dan 24 uur van te voren annuleert of bij no show, brengt ARTIS dervingskosten in rekening:
-    € 2,50 per ongebruikte starttijd bij reguliere toegangskaarten;
-    € 24,00 per ongebruikte starttijd bij toegangskaarten van ARTIS-leden of andere starttijden die kosteloos kunnen worden gereserveerd;
-    € 2,50 per ongebruikte toegangskaart voor de ARTIS-Academie. 

Geschillenregeling 

Als je een klacht hebt over de aankoop van je online toegangskaart, dan kun je een klacht indienen via het ODR-platform. ODR is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting en is bedoeld om geschillen over online aangekochte producten of diensten tussen een consument en onderneming op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. De ingediende klacht wordt behandeld door een geschillenorgaan.
Het platform vind je hier .

Privacy

ARTIS verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in onze Privacyverklaring .

Wijziging voorwaarden

ARTIS behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ARTIS-Park & ARTIS-Micropia tussentijds te wijzigen. Je kunt de meest recente versie van de algemene voorwaarden op www.artis.nl terugvinden. 
 

Versie: AS20200622