Algemene voorwaarden online kaartverkoop ARTIS-Park & ARTIS-Micropia

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op online kaart- en lidmaatschapverkoop van ARTIS-Park en ARTIS-Micropia. De algemene voorwaarden kunnen hieronder ook in PDF-vorm worden gedownload.

download (PDF)

Algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het online aankopen van toegangskaarten ARTIS-Park en ARTIS-Micropia. Onder online toegangskaart wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de website van ARTIS (www.artis.nl) en wordt geprint door de Bezoeker of als barcode op de telefoon is ontvangen en bedoeld is als toegangskaart voor het ARTIS-Park en/of ARTIS-Micropia. 

ARTIS is niet verantwoordelijk voor het slecht functioneren van de door de Bezoeker gebruikte apparatuur of programma’s. Onder Bezoeker wordt verstaan de persoon die een online toegangskaart/lidmaatschap aanschaft.

In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is ARTIS op geen enkele wijze aansprakelijk.

Op online lidmaatschappen zijn de algemene voorwaarden lidmaatschap ARTIS-Park & ARTIS-Micropia van toepassing, te vinden op onze website. 

Op online toegangskaarten zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

Privacy

Met het aankopen van een online toegangskaart geef je toestemming om je persoonsgegevens op te nemen in de administratie van ARTIS. Deze worden door ARTIS gebruikt voor het toesturen van de toegangskaarten en een uitnodiging voor het downloaden van een app, en wanneer je dat hebt aangegeven, de Nieuwsbrief. Ook zijn we benieuwd wat je van je bezoek vond, dus nadat je langs bent geweest, sturen we je een email met vragen over je bezoek. Ook willen we je als dank voor je bezoek een aanbieding doen, hiervoor sturen we nog een email. 

Op online toegangskaarten is de Privacyverklaring van ARTIS van toepassing. 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard voor een termijn van één jaar:

toegangskaart ARTIS-Park & ARTIS-Micropia

- naam
- e-mailadres
- telefoonnummer

één jaar
toegangskaart ARTIS-Academie

- naam
- adres
- e-mailadres

twee jaar

 

Deze gegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:

  • Om de toegangskaarten naar je te kunnen mailen 
  • Om te communiceren over ARTIS en/of ARTIS-Micropia en te vragen hoe je bezoek was
  • Om je een aanbieding te doen voor een nieuw bezoek
  • Om je onze Nieuwsbrieven toe te sturen als je hiervoor kiest

Geanonimiseerd gebruiken we je gegevens voor product- en klantonderzoek. 

Bezoekersreglement

Het bezoekersreglement van ARTIS is van toepassing als je ARTIS bezoekt (verkrijgbaar bij de kassa’s van ARTIS en ARTIS-Micropia en op www.artis.nl). Door het aankopen van een toegangskaart accepteer je de regels zoals opgenomen in het bezoekersreglement. 

Kortingen

Het is niet mogelijk om op de prijs van een online toegangskaart voor het ARTIS-Park en/of ARTIS- Micropia nog een andere korting te ontvangen.

Geldigheid en duur

Na betaling op de website van ARTIS (www.artis.nl) heb je recht op de selecteerde toegangskaart(en) van het ARTIS-Park en/of ARTIS-Micropia. 

Een online toegangskaart is alleen geldig als deze is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco A4-papier zonder aanpassingen met een goede afdrukkwaliteit of als deze wordt getoond op een mobiele telefoon en de barcode kan worden gescand. Online toegangskaarten waarvan de streepjescode beschadigd, gevouwen, onleesbaar of slechts gedeeltelijke zichtbaar is, worden geweigerd en zijn niet geldig. 

Een online toegangskaart geeft éénmaal toegang tot het ARTIS-Park en/of ARTIS-Micropia, het kopiëren of meer dan eens afdrukken van een online toegangskaart heeft dan ook geen nut.

Verbod op wederverkoop

Online toegangskaarten mogen niet worden doorverkocht. 

Annulering ARTIS-Academie

Annuleren van online toegangskaarten voor een programma van de ARTIS-Academie kan uitsluitend per e-mail en tot 7 dagen van te voren tegen administratiekosten van € 2,50 per afhandeling. Binnen 7 dagen voorafgaande aan het evenement is annulering niet mogelijk.

Klachten 

Heb je een klacht over online gekochte toegangskaarten of lidmaatschap? Onze publieksservice helpt je graag. Hebben zij je niet naar tevredenheid kunnen helpen, dan kun je jouw klacht ook aan de geschillencommissie voorleggen via het Europees ODR Platform .

Wijziging voorwaarden

ARTIS behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ARTIS-Park & ARTIS-Micropia tussentijds te wijzigen. Je kunt de meest recente versie van de algemene voorwaarden op www.artis.nl terugvinden.