Algemene voorwaarden onderwijskaart ARTIS

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de onderwijskaart van ARTIS. U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden (PDF).

download (PDF)


Met de onderwijskaart van ARTIS ontvangt u per leerling en begeleider een ruime korting op een toegangskaart tot het ARTIS-Park en kunt u het hele jaar genieten van het ARTIS-Park. Met de onderwijskaart is het ook mogelijk om tegen een gereduceerd tarief ARTIS-Micropia te bezoeken.

De gereduceerde toegangstarieven die u ontvangt met een onderwijskaart, eventueel in combinatie met Micropia, vindt u op www.artis.nl. Betaling van de onderwijskaart van ARTIS is verschuldigd per de datum van ingang van de onderwijskaart. U ontvangt hiervoor een factuur. ARTIS behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. De onderwijskaart wordt automatisch met één jaar verlengd. Opzegging geschiedt schriftelijk of per e-mail uiterlijk een maand voor de datum van verlenging.

Het bezoekersreglement van ARTIS is als voorwaarde verbonden aan de onderwijskaart (verkrijgbaar bij de kassa’s van ARTIS en Micropia en op www.artis.nl). Door gebruik te maken van de onderwijskaart van ARTIS accepteert u de regels zoals opgenomen in het bezoekersreglement. ARTIS behoudt zich het recht voor de onderwijskaart te beëindigen indien een leerling of begeleider, ondanks aanzegging daartoe, zich niet aan het bezoekersreglement houdt.

De volgende voorwaarden zijn eveneens van toepassing:

 • de onderwijsinstelling dient gevestigd te zijn in de provincie Noord-Holland;
   
 • de onderwijskaart is adres-gebonden. Heeft een school meerdere locaties dan dient er per locatie een onderwijskaart te worden aangeschaft;
   
 • de onderwijskaart is geldig van maandag t/m vrijdag. In de weekenden, in vakanties regio Noord en op feestdagen geldt het onderwijstarief niet;
   
 • het onderwijstarief is alleen geldig als er via www.artis.nl is gereserveerd;
   
 • bij uw bezoek aan ARTIS dient u de originele onderwijskaart van ARTIS te tonen om gebruik te kunnen maken van het onderwijstarief;
   
 • de onderwijskaart is niet geldig voor individueel bezoek door docenten en/of leerlingen;
   
 • per vijf leerlingen moet minimaal één begeleider mee het ARTIS-Park in;
   
 • begeleiders dragen de verantwoordelijkheid voor de leerlingen en zijn verplicht bij de groep te blijven.
   

Bij verlies of diefstal van de onderwijskaart kunt u een duplicaat aanvragen. Op vertoon van het aangiftebewijs van de politie ontvangt u kosteloos een nieuwe onderwijskaart bij de kassa van ARTIS. In andere gevallen zal er een bedrag van vijf euro in rekening gebracht worden.

ARTIS behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van de onderwijskaart tussentijds te wijzigen. U kunt de algemene voorwaarden op www.artis.nl terugvinden.
 

Versie: FG 160808