Algemene voorwaarden boekingen onderwijsbezoek ARTIS

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op boekingen voor een onderwijsbezoek aan ARTIS. U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden (PDF).

download (PDF)

Boekingen onderwijsbezoek

 • Onderwijsbezoeken kunnen alleen per factuur betaald worden. 
 • Het aantal leerlingen en begeleiders wordt op de dag van bezoek bij de toegangspoort geteld. Indien noodzakelijk vindt correctie op de factuur plaats.
 • Annuleringen en/of wijzigingen van de reservering dienen minimaal één week van te voren te worden doorgegeven. Indien dit niet gebeurt is ARTIS genoodzaakt het  gereserveerde aantal toegangskaarten en horecaproducten in rekening te brengen. 
 • Leerlingen mogen alleen onder begeleiding naar ARTIS-Park en/of ARTIS-Micropia, één begeleider per vijf leerlingen i.g.v. primair onderwijs en twee begeleiders per klas voor het voorgezet onderwijs.
 • Het onderwijsprogramma wordt kosteloos door ARTIS verstrekt. 
 • Per klas kan er maximaal één les en maximaal één speurtocht/werkblad worden geboekt. 
 • De school dient zelf voor pennen of potloden te zorgen. 

Geboekte horecaproducten

 • Per gereserveerde groep krijgt de school een overzicht van geboekte horecaproducten. Werkelijke aantallen worden op dit formulier gecorrigeerd op de dag van bezoek. 
 • Het overzicht met afgenomen horecaproducten dient bij sluit van het ARTIS-Park in het bezit zijn van ARTIS om de aantallen te kunnen corrigeren ter facturatie. Dit is de verantwoordelijkheid van de school zelf. Als het formulier niet in het bezit van ARTIS, zullen de gereserveerde aantallen worden gefactureerd.  

Algemeen

 • Het bezoekersreglement van ARTIS is als voorwaarde verbonden aan uw onderwijsbezoek en de onderwijskaart (verkrijgbaar bij de kassa’s en op www.artis.nl). Door uw onderwijsbezoek te reserveren accepteert u de regels zoals opgenomen in het bezoekersreglement. 
 • Voor bussen  bestaat een aparte kosteloze parkeergelegenheid naast het ARTIS-Park. 
 • Bij vervoer met personenauto’s worden de reguliere parkeertarieven gehanteerd. 
 • ARTIS draagt geen verantwoordelijk voor de door uzelf gebruikte apparatuur of programma’s. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig  kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan ARTIS op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 
 • ARTIS verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in onze Privacyverklaring .

Het in- en uitstappen van leerlingen dient voor de veiligheid uitsluitend op het parkeerterrein van ARTIS te worden gedaan.

 

Versie: 160223