Hoendervogels als fazanten en pauwiezen vormden in de 19de eeuw een belangrijke liefhebberij voor iedereen die een stukje grond bezat. In ARTIS namen ze dan ook her en der heel sierlijk uitgewerkte plaatsen in, meteen bij de ingang, aan de Vijvers en langs de Papegaaienlaan.

Oude en Nieuwe Kweek

De tuin verzamelde zoveel bijzondere fazantensoorten (al meer dan 80 in de eerste veertig jaar) dat een uitbreiding met de nu nog bestaande Fazanterie van 1872 al in 1888 gezelschap kreeg van een tweelingvolière. Sindsdien werd de ene de Oude Kweek genoemd, de andere de Nieuwe Kweek. 

Geheel gerestaureerd

Inmiddels zijn die Oude Kweek en de Nieuwe Kweek geheel gerestaureerd en gemoderniseerd. Tussen beide volières stond een serie op sierlijke zuilen geplaatste bloembakken, waaraan de 17de-eeuwse Tuinvaas aan de Middellaanzijde nog herinnert. Deze vaas, een rijksmonument, is onlangs grondig opgeknapt en toont vrolijk feestvierende bacchanten en satyrs.