Het imposante Boeddhabeeld van Dainichi Nyorai (Vairochana) werd in 1872 voor ARTIS uit Japan overgebracht door kapitein M.J.B. Noordhoek Hegt. Samen met het even enorme Boeddhabeeld bodhisattva Jizo, dat in ARTIS bij de Fazanterie te zien is, kostte het toen 400 gulden. Het beeld wordt geflankeerd door twee 18de-eeuwse Japanse tuinvazen, eveneens van brons, in 1873 aan ARTIS geschonken door de heer A. Wertheim.

Grote zon Boeddha

Vairochana, sanskriet voor 'Verlichter', had in Japan vooral volgelingen binnen de esoterische en tantrische stroming van boeddhisme. De Japanse 'Ware Woord' school prees hem als Dainichi Nyorai: Grote zon Boeddha. In Tibetaans boeddhisme representeert hij omniwetenschap en alomtegenwoordigheid voorbij dualistische perceptie.

Dainichi Nyorai wordt ook wel beschreven als de Boeddha zonder voor en achterkant met panoramische visie. Hij wordt geregeld gepersonificeerd in meditatie met vier gezichten, zodat hij alle vier de windrichtingen tegelijkertijd waarneemt.

Mudra handpositie

Bij de handhouding van de wijsheidsvuist, jnana mudra, wordt de omhooggestoken wijsvinger van de linkerhand omklemd door de vuist van de rechterhand. Een interpretatie van de handpositie is dat de omhoog gestoken vinger (kennis) is gehuld in de illusie van de materiele wereld. Een andere betekenis is dat de vinger de geestelijke wereld symboliseert en de vijf vingers van de rechterhand de vijf elementen: aarde, vuur, water, lucht en leegte.

Lotusblad

Het beeld geeft de Boeddha zittend op een lotusblad weer. Dankzij de inscriptie op het lotusblad is te achterhalen wanneer het beeld is gemaakt en wie de bronsgieters en donoren waren bij het vervaardigen van het beeld. De bronsgieters waren Kimura Kichibei, Shimosa-no-kuni, Kawai Hyobu, Shiraishi Hachibei en Kabayashi Chuemon.