De Chimpansee leeft in vochtige of droge wouden en de beboste savanne van Equatoriaal Afrika. Hij wordt ongeveer 60 jaar oud.

Wat eet hij graag?

Hij eet van alles; van bladeren en vruchten tot insecten, vogels en zelfs andere apen.

Onweerstaanbare vrouwtjes

Als een vrouwtje vruchtbaar is, zwelt het gebied rond de genitaliën en het achterwerk op en wordt roze; onweerstaanbaar voor de mannetjes. In het begin van de cyclus mogen de jonge mannetjes paren. De kans op bevruchting is dan klein, maar de jonkies zijn wel een ervaring rijker. Vlak voor de eisprong, als de zwelling het grootst is, eist de alfaman de paringen op. Het vrouwtje speelt hier een actieve rol in, want als de zwelling maximaal is, wordt ze kieskeurig en reserveert haar gunsten voor één of twee hogergeplaatste mannetjes. De draagtijd bedraagt 7 tot 8 maanden.

Vriendjespolitiek

Mannetjes vormen onderlinge vriendschappen of soms zelfs ‘bendes’. Rivaliteit tussen twee groepen kan erg oplopen en zelfs eindigen in ‘oorlog’ waarbij de zwakkere groep wordt aangevallen en soms uitgeroeid. Het sociale leven binnen een chimpanseegemeenschap is erg complex. De chimpansees maken gebruik van een scala aan gezichtsuitdrukkingen, geluiden, lichaamshoudingen, omhelzingen of tactieken.
 

Is geadopteerd door: