page title

Periodiek schenken

Voor de verzorging van de dieren, de instandhouding van het monumentale ARTIS, natuur- en milieueducatie, internationale fok-en herintroductieprogramma’s en natuurbehoud, is ARTIS afhankelijk van uw steun. ARTIS is de enige dierentuin met een CBF-Keur, een officiële erkenning dat wij zorgvuldig omgaan met het geld dat mensen ons geven. Uw geld komt dus precies terecht waar u het voor bedoeld heeft.

Hoe kan ik periodiek schenken aan ARTIS?

  • Doorlopende machtiging

U kunt een doorlopende SEPA machtiging afgeven en ARTIS steunen met een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage. Als u de machtiging heeft ingevuld en ondertekend, kunt u deze versturen naar onderstaande adres, of als bijlage bij een e-mail naar steunartis@artis.nl

  • Schenkingsovereenkomst

U kunt een periodieke schenking ook vastleggen in een schenkingsovereenkomst tussen u en ARTIS. Dit kan belastingvoordeel opleveren. Bij periodieke schenkingen over een periode van vijf jaar of langer schenkt u namelijk geheel belastingvrij. Stuur de periodieke schenkingsovereenkomst en de betalingsvolmacht ingevuld en ondertekend naar onderstaand adres. Voeg hierbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs. U kunt de drie documenten ook scannen en als bijlage bij een mail versturen naar steunartis@artis.nl .

ARTIS
t.a.v. fondsenwerving
Antwoordnummer 4596
1000 RA Amsterdam

None

Periodiek schenken met voordeel

ARTIS is aangemerkt als ANBI , Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status levert u aanzienlijk belastingvoordeel op als u een schenking doet aan ARTIS. Een schenking kost u hierdoor vaak minder dan de helft. Wilt u ARTIS gedurende een langere periode steunen op een fiscaal voordelige manier? Met een periodieke schenking over een periode van vijf jaar of meer schenkt u geheel belastingvrij. Een schenking die op deze manier is vastgelegd, is volledig aftrekbaar. Bij de aangifte van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting mag u het schenkingsbedrag zelfs met factor 1,25 vermenigvuldigen. Schenkt u bijvoorbeeld periodiek € 1.000,00, dan betaalt u uiteindelijk € 475,00 per jaar.* Kijk voor meer informatie op  belastingdienst.nl  en voor een rekenvoorbeeld op schenkservice.nl .

*Uitgaande van een belastingschijf van 42%.

Persoonlijk advies

Neem voor persoonlijk advies over periodiek schenken contact op met Pie van der Wind.

020 52 33 533 
steunartis@artis.nl