page title

Periodiek schenken

Door drie sluitingen in één jaar tijd heeft ARTIS te maken met een groot financieel tekort en is ARTIS afhankelijk van uw steun. Dit is voor ARTIS een financiële klap die erg moeilijk is op te vangen. Daarom is uw steun van onschatbare waarde voor ARTIS. Met uw steun kunnen we ervoor zorgen dat ook de volgende generaties herinneringen kunnen blijven maken in ARTIS.

Wat is een periodieke schenking?

Met een periodieke schenking over een periode van vijf jaar of meer schenkt u geheel belastingvrij. Een schenking die op deze manier is vastgelegd, is volledig aftrekbaar. Bij de aangifte van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting mag u het schenkingsbedrag zelfs met factor 1,25 vermenigvuldigen. Wanneer u bijvoorbeeld per jaar € 2.500 schenkt, mag u zodoende € 3.125 van de belasting aftrekken, met een maximum van € 5.000 per jaar (kijk voor meer informatie over belastingaftrek op belastingdienst.nl of schenkservice.nl

Hoe werkt het?

U kunt een periodieke schenking vastleggen in een schenkingsovereenkomst tussen u en ARTIS vanaf een bedrag van €150,- per jaar. Dit kan belastingvoordeel opleveren. Bij periodieke schenkingen over een periode van vijf jaar of langer schenkt u namelijk geheel belastingvrij.

Uw periodieke gift kunt u automatisch laten incasseren via ARTIS. Hiervoor kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' invullen. Als u het formulier invult wordt uw gift automatisch van uw rekening afgeschreven.

periodieke schenkingsovereenkomst                          betalingsvolmacht

Stuur beide formulieren ingevuld en ondertekend naar onderstaand adres. Voeg hierbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs. U kunt de drie documenten ook scannen en als bijlage bij een mail versturen naar  steunartis@artis.nl .

Omdat u ARTIS structureel steunt middels een periodiek schenkingsovereenkomst, bent u automatisch aangesloten bij de vrienden van ARTIS. Wij bieden onze vrienden graag iets extra’s: U en één introducé worden verwelkomd op een jaarlijkse bijeenkomst in ARTIS én een jaarlijkse lezing en u ontvangt 2x per jaar een e-mailnieuwsbrief waarin wij u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in het park. Word nu vriend en draag bij aan het voortbestaan van ARTIS.

ARTIS
t.a.v. fondsenwerving
Antwoordnummer 4596
1000 RA Amsterdam

CBF-Keur

Daarnaast is ARTIS de enige dierentuin met een CBF-Keur, een officiële erkenning dat wij zorgvuldig omgaan met het geld dat mensen ons geven. Uw geld komt dus precies terecht waar u het voor bedoeld heeft.

Persoonlijk advies

Neem voor persoonlijk advies over periodiek schenken contact op met de afdeling Fondsenwerving. Bel 020 52 33 533 of stuur een e-mail naar: steunartis@artis.nl .