page title

Natuurbehoudproject Afrikaanse pinguïn

ARTIS coördineert het Europese fokprogramma van de Afrikaanse pinguïn en steunt SANCCOB.

pinguin_kuiken_SANCCOB_1920x1080.jpg

Een pinguïnkuiken in het opvangcentrum van SANCCOB.

SANCCOB

SANCCOB (Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds) is een natuurbehoudsorganisatie die als doel heeft de vogels, in het bijzonder de bedreigde soorten - zoals de Afrikaanse pinguïn - in het kustgebied van Zuidelijk Afrika te beschermen en te herintroduceren. De organisatie heeft al meer dan 100.000 zeevogels gered sinds de start van de organisatie in 1968. De opvangstcentra zijn gevestigd in Kaapstad. ARTIS draagt bij aan een drietal activiteiten van SANCCOB.

Chick Bolstering-project

ARTIS maakt ook onderdeel uit van het Chick Bolstering-project. In dit project worden verzwakte en verlaten pinguïnkuikens verwijderd uit de wilde pinguïnkolonies en in het SANCCOB centrum verzorgd, zodat zij eenmaal aangesterkt kunnen worden uitgezet in het wild. In dit project wordt tevens de mogelijkheid onderzocht om een nieuwe kolonie Afrikaanse pinguïns (Spheniscus demersus) te starten om de situatie van deze bedreigde soort minder kwetsbaar te maken.
 

Afrikaanse pinguïns uitgezet in het wild door SANCCOB (28 juni 2015).

Medicijnen, zorg en voedsel

ARTIS draagt bij aan de algemene kosten voor de organisatie. Dit bestaat onder andere uit de kosten voor medicijnen, zorg en voedsel voor de herstellende vogels en de kuikens, voordat zij teruggeplaatst kunnen worden in het wild.

natuurbehoudproject-zwartvoetpinguin_MobScienceLab_niet geknipt.jpg

Leerlingen doen experimenten in het Natuur Educatie Centrum van SANCCOB.

Educatie

Ook levert ARTIS een financiële bijdrage aan een educatieproject Mobile Science Lab. Het Natuureducatie Centrum van SANCCOB biedt scholen een programma aan waarbij de leerlingen in de klas de mogelijkheid krijgen om experimenten en onderzoek te doen en zo meer te leren over de natuur en de bedreigingen door vervuiling.

Europese fokprogramma

ARTIS coördineert het Europese fokprogramma (EEP) van de Afrikaanse pinguïn. Als coördinator heeft ARTIS de taak om ervoor te zorgen dat de populatie van Afrikaanse pinguïns in Europese dierentuinen gezond blijft. Dit gebeurt onder andere door het in kaart brengen en bijhouden van het stamboek van de Afrikaanse pinguïns en door een goede uitwisseling van dieren tussen de dierentuinen die deelnemen aan het EEP.

Het uiteindelijke doel van Europese fokprogramma’s is om de populatie van bedreigde dieren in het wild weer te laten toenemen. Soms lukt dat, maar in veel gevallen is het natuurlijke leefgebied van de dieren niet veilig, bijvoorbeeld door stroperij, overbevissing of vernietiging van de habitat. In die gevallen is een herintroductie van de bedreigde dieren niet verantwoord en zal eerst aan het herstel van een veilig leefgebied gewerkt moeten worden.
 

Organisatie: SANCCOB
Diersoort: Afrikaanse pinguïn
Locatie: Zuidelijk Afrika

Website: sanccob.co.za