None

Edwin Butter

Natuurbehoudproject leeuw

ARTIS steunt sinds 2023 Stichting SPOTS met de bescherming van drie grote katten in Afrika: de leeuw, cheeta en luipaard.

Kwetsbaar

De wildpopulatie leeuwen is bijna gehalveerd in slechts twintig jaar tijd. Tot 2.000 jaar terug kwamen leeuwen zelfs in Europa voor, nu alleen in Afrika beneden de Sahara en een kleine groep Aziatische leeuwen in Zuidwest-India. De leeuw zou naar schatting al 94% van zijn oorspronkelijke leefgebied kwijt zijn. Schattingen over de huidige aantallen in het wild lopen uiteen tussen de 20.000 en 25.000 leeuwen. 

Het project

ARTIS steunt Stichting SPOTS, een Nederlandse organisatie die zich met voorlichting, lobbywerk en ondersteuning bij lokale projecten in bijvoorbeeld Afrika inzet voor bescherming van de leeuw. SPOTS focust op de bescherming van drie grote katten: de leeuw, cheeta en luipaard. De grootste bedreiging voor het dier zijn nu afname van leefgebied en daarmee de toename van mens- en dier conflicten maar ook de commerciële handel. Leeuwen worden verhandeld voor trofeejacht, traditonele medicijnen en knuffelfarms. De leeuw valt niet onder de hoogste graad van bescherming door het internationale CITES-verdrag, dat toeziet op de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten.

Mens- en dierconflict voorkomen

De leeuw komt steeds vaker in conflict met boeren omdat ze bewoond gebied intrekken op zoek naar voedsel. Veel boeren tolereren geen leeuwen op hun land. In andere landen leeft de leeuw om deze reden vaak alleen nog in afgesloten gebieden zoals nationale parken of reservaten. Alhoewel veiliger voor het dier, voorkomt dit dat populaties kunnen migreren en verkleint dat de genenpoel.

SPOTS besteedt samen met lokale projecten, zoals het Namibian Lion Trust, daarom veel aandacht aan het voorkomen van een mens-dier conflict. Ze helpen boeren met het bouwen van veekralen voor hun eigen dieren, ze voorzien de leeuwen van GPS-halsbanden en stellen speciale lion guards aan. Deze combinatie zorgt ervoor dat het verlies van vee aan leeuwen aanzienlijk afneemt en er meer tolerantie naar de leeuw onstaat. 

Organisatie: Stichting SPOTS
Diersoort: leeuw
Locatie: Afrika
Website:  https://stichtingspots.nl/