page title

Schenken

Uw steun is van aanzienlijke waarde. Zo kunnen we ervoor zorgen dat ook de volgende generaties herinneringen kunnen blijven maken in ARTIS.

Eenmalig of periodiek schenken

Een bedrag schenken aan ARTIS kunt u heel eenvoudig online doen. U bepaalt zelf welk bedrag u overmaakt en of u dat eenmalig of periodiek doet. 

schenk aan ARTIS

Eenmalig schenken

Met belastingvoordeel

ARTIS is aangemerkt als  ANBI , Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarom kunt u onder bepaalde voorwaarden uw schenking aan ARTIS aftrekken van uw inkomstenbelasting. Voor eenmalige schenkingen geldt een drempel van 1% van uw belastbaar inkomen. ARTIS is bovendien een culturele ANBI, en dat levert nog eens éxtra belastingvoordeel op. Bij uw aangifte mag u uw schenking namelijk met een factor 1,25 vermenigvuldigen. De Belastingdienst accepteert dus dat u meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000,00 per jaar. Een schenking aan ARTIS van meer dan € 5.000,00 per jaar is nog steeds aftrekbaar, maar de éxtra aftrek wordt daarmee niet hoger dan € 1.250,00.

Uw geld komt goed terecht

Al sinds 1838 levert ARTIS een belangrijke bijdrage aan natuureducatie en natuurbehoud, en vervult ARTIS een belangrijke culturele rol in Nederland. Omdat ARTIS over een ANBI-status beschikt, betekent dat onder meer dat schenkingen aan ARTIS zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Zo komt uw donatie volledig ten goede aan ARTIS. Daarnaast is ARTIS de enige dierentuin met een CBF-Keur, een officiële erkenning dat wij zorgvuldig omgaan met het geld dat mensen ons geven. Uw geld komt dus precies terecht waar u het voor bedoeld heeft.

Periodiek schenken

Wat is een periodieke schenking?

Met een periodieke schenking over een periode van vijf jaar of meer schenkt u geheel belastingvrij. Een schenking die op deze manier is vastgelegd, is volledig aftrekbaar. Bij de aangifte van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting mag u het schenkingsbedrag zelfs met factor 1,25 vermenigvuldigen. Wanneer u bijvoorbeeld per jaar € 2.500 schenkt, mag u zodoende € 3.125 van de belasting aftrekken, met een maximum van € 5.000 per jaar (kijk voor meer informatie over belastingaftrek op belastingdienst.nl  of schenkservice.nl ). 

Hoe werkt het?

U kunt een periodieke schenking vastleggen in een schenkingsovereenkomst tussen u en ARTIS vanaf een bedrag van €150,- per jaar. Dit kan belastingvoordeel opleveren. Bij periodieke schenkingen over een periode van vijf jaar of langer schenkt u namelijk geheel belastingvrij.

Uw periodieke gift kunt u automatisch laten incasseren via ARTIS. Hiervoor kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' invullen. Als u het formulier invult wordt uw gift automatisch van uw rekening afgeschreven.

periodieke schenkingsovereenkomst                          betalingsvolmacht  

Stuur beide formulieren ingevuld en ondertekend naar ARTIS, afdeling Fondsenwerving, antwoordnummer 4596, 1000 RA Amsterdam. Voeg hierbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs. U kunt de drie documenten ook scannen en als bijlage per mail versturen naar  steunartis@artis.nl .

Omdat u ARTIS structureel steunt middels een periodieke schenkingsovereenkomst, bent u automatisch aangesloten bij de Vrienden van ARTIS. 

U en één introducé worden verwelkomd op een jaarlijkse bijeenkomst in ARTIS én een jaarlijkse lezing en u ontvangt 2x per jaar een e-mailnieuwsbrief waarin wij u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in het park. Word nu Vriend en draag bij aan het voortbestaan van ARTIS.

Wij bieden onze Vrienden ook graag iets extra’s:

  • U en één introducé zijn welkom op een jaarlijkse bijeenkomst in ARTIS.
  • U en één introducé zijn welkom bij de jaarlijkse Vriendenlezing van bijvoorbeeld onze ARTIS-hoogleraar, één van onze biologen of onze dierenarts. 
  • U ontvangt onze digitale Vriendennieuwsbrief, waarin we u op de hoogte houden van de vernieuwingen waar u aan bijdraagt. 
  • U ontvangt drie keer per jaar het ARTIS-tijdschrift, vol met nieuws, verhalen en foto’s uit het ARTIS-Park, Micropia en het Groote Museum. Indien u lid bent van ARTIS krijgt u deze al toegestuurd.

Persoonlijk advies

Neem voor persoonlijk advies over periodiek schenken contact op met Maud Singelenberg of Judith Bruijn bij de afdeling Fondsenwerving. Bel 020 52 33 533 of stuur een e-mail naar:  steunartis@artis.nl .