page title

Maatschappelijke rol

ARTIS is voor iedereen, voor alle leeftijden, alle opleidingsniveaus en alle achtergronden. Met het park en de musea is ARTIS bovendien een sociale ontmoetingsplaats voor bezoekers. Zo verbindt ARTIS werelden, van kleuter tot grootouder, van lokaal tot internationaal en van wetenschapper tot liefhebber. 

  • ARTIS ontvangt in 2030 jaarlijks twee miljoen bezoekers – ARTIS diversifieert door te vernieuwen en uit te breiden: als dierentuin, botanische tuin, met twee musea, een gerenoveerd Planetarium en Aquarium en een nieuw te ontwikkelen gebied: de Proeftuin. 
  • ARTIS voor de metropool Amsterdam - Naast kansrijke Amsterdammers wonen er ook veel kwetsbare en kansarme groepen in de stad die minder vanzelfsprekend hun weg naar ARTIS vinden. Stadspashouders, vluchtelingen in de Amsterdamse noodopvang en chronisch zieke kinderen krijgen korting op de entreeprijs of gratis toegang. ARTIS biedt participatie- en werkervaringsplaatsen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt door samen te werken met Pantar, het grootste sociaal werkbedrijf in Amsterdam. 
  • ARTIS bereikt ieder kind uit de metropoolregio Amsterdam – Scholieren zijn de generaties van de toekomst en de belangrijkste doelgroep van ARTIS. In 2030 komen alle basisscholieren en middelbare scholieren uit de metropoolregio Amsterdam jaarlijks minimaal 1 keer naar ARTIS.
  • ARTIS is toegankelijk voor iedereen - ARTIS zet zich de komende jaren in om de beleving voor mensen met een beperking (fysiek, auditief, visueel of onzichtbaar) zo optimaal mogelijk te laten zijn. In 2023 is bijvoorbeeld gestart met een pilotvoorstelling in het Planetarium voor blinden en slechtzienden en werkt de afdeling Educatie aan de ontwikkeling van voelborden met educatie. 
  • ARTIS in 2030 als platform - ARTIS verbindt zich met musea, andere natuurorganisaties, scholen en duurzame bedrijven. ARTIS is het knooppunt waar natuurorganisaties, NGO’s, startups en groene en sociale ondernemers samenkomen of zich zelfs vestigen.