page title

Educatie en beleving

ARTIS is er voor het publiek, dat is haar bestaansrecht, waar ARTIS alles voor doet. Hoe meer mensen worden geinspireerd en geactiveerd verantwoordelijk met natuur om te gaan, hoe beter. De grootst mogelijke positieve impact op natuur bereikt ARTIS samen met bezoekers. Impact door het creëren van verwondering, bewustwording en het bieden van handelingsperspectief. 

  • ARTIS is een dwarsdoorsnede van onze leefwereld -  ARTIS is de enige plek waar mensen, dieren, planten, bomen, microben, sterren en erfgoed samenkomen. Bezoekers maken kennis met een brede afspiegeling van biodiversiteit. Van grote zoogdieren, roofdieren, vissen tot microben, tot het Insectarium en de Vlindertuin.
  • ARTIS is een groene oase in de stad - Een ontspannen en mooie omgeving waar je als bezoeker ongedwongen kunt ontdekken. Je ervaart de plek met al je zintuigen, van heel dichtbij. Deze emotionele verbinding is essentieel. Immers, als je ergens van houdt, ga je ervoor zorgen.
  • ARTIS is de Europese hub van Planetary Health – vanaf 2023 besteedt ARTIS blijvend aandacht aan Planetary Health . Deze internationale beweging brengt wetenschap, overheid, bedrijfsleven en burgers samen tot oplossingen te komen voor de uitdagingen waar onze planeet en samenleving voor staan.
  • ARTIS creëert bewustwording en biedt handelingsperspectief – ARTIS onderzoekt structureel de impact van haar eigen educatie. Het eerste impactonderzoek is in 2022 van start gegaan in het Planetarium in samenwerking met de Universiteit Utrecht. 
  • In 2030 is het ARTIS-Planetarium volledig vernieuwd - Voorzien van de nieuwste data-to-dome technologie is het Planetarium de plek in ARTIS waar de bezoeker niet alleen onze kwetsbare planeet vanuit de ruimte ervaart, maar waar ze ook handelingsperspectief krijgt aangereikt. Met de nieuwste data-to-dome technologie is het mogelijk om onze menselijke impact op de aarde real-time te visualiseren. 
  • ARTIS organiseert dagelijks programma’s die toegankelijk zijn voor alle doelgroepen. Verdiepende of introductieprogramma’s over onderwerpen van microbiologie tot ecologie en van astronomie tot kunstgeschiedenis. Als publieksactiviteit, onderwijs- of Academieprogramma, van het basisonderwijs tot universitaire studenten, in ARTIS en zelfs daarbuiten. 
  • De ARTIS-Academie is bij een brede doelgroep bekend om het diverse aanbod van programma’s - Hierbij vormt het Groote Museum het clubhuis, maar vinden de programma’s ook plaats in het Park, Micropia en het Planetarium. 
  • ARTIS-Proeftuin is in 2030 geopend - In Micropia, het Groote Museum  en de eetbare tuin is al te ervaren hoe ‘ons eten van morgen’ eruit zal zien.  Op termijn wil ARTIS het verhaal over voedsel en de impact die de productie hiervan heeft op onze wereld nog een stap verder brengen in het Park. In de ARTIS-Proeftuin verwonder je je over eten uit de natuur en over het belang van duurzame voedselketens. 
  • Publieksmedewerkers in het hart van ARTIS – Het vertellen van verhalen is de meest krachtige manier om mensen te raken in het hart, om te zorgen voor blikverandering en bezoekers aan te sporen zelf verantwoordelijk om te gaan met natuur. Iedere medewerker in ARTIS is publieksmedewerker. Daarnaast werken er in ARTIS meer dan driehonderd vrijwilligers en zal dit aantal alleen maar verder groeien in aanloop naar 2030.