page title

Missie en visie

ARTIS wil haar bezoekers in de eerste plaats doen verwonderen over natuur in de breedste zin van het woord. Van het kleinste, onzichtbare leven in ARTIS-Micropia, tot de rijke biodiversiteit van dieren en planten in ARTIS-Park en het oneindige van het universum in het Planetarium. In het ARTIS-Groote Museum ervaart de bezoeker de verbondenheid tussen alles wat leeft.

Missie

ARTIS inspireert en activeert iedereen verantwoordelijk met natuur om te gaan.

Visie

Een leefbare wereld voor toekomstige generaties.

ARTIS in 2030

ARTIS bestaat 185 jaar en is inmiddels één van de vijf oudste dierentuinen ter wereld. ARTIS evolueert al 185 jaar, met de dierentuin verankerd in het collectief geheugen. In 2030 verschilt ARTIS op een aantal punten ten opzichte van het instituut en de dierentuin die het vroeger was. ARTIS wil haar bezoekers in de eerste plaats doen verwonderen over natuur in de breedste zin van het woord. Zo krijgt de bezoeker inzicht in- en leert over hoe wij ons als mens tot natuur verhouden. We staan er niet boven, maar zijn er onderdeel van. 

In ARTIS besef je dat goed zorgen voor de levende wereld gelijk staat aan goed zorgen voor jezelf, voor elkaar en voor alle generaties na ons. ARTIS inspireert door het vertellen van verhalen, om te zorgen voor blikverandering en bezoekers aan te sporen zelf verantwoordelijk om te gaan met natuur. Daarbij geeft ARTIS zelf het goede voorbeeld en stelt zichzelf ten doel om in 2030 klimaatpositief te zijn.

bekijk hier de jaarverslagen

Vijf belangrijke pijlers

ARTIS wil als natuurorganisatie bijdragen aan een leefbare wereld voor toekomstige generaties. Hier op deze fysieke plek, samen met miljoenen bezoekers, partnerorganisaties, donateurs en leden. De toekomstvisie van ARTIS omvat vijf belangrijke pijlers: