page title

Het vernieuwde ARTIS-Aquarium

In het nieuwe ARTIS-Aquarium staat het belang van schone en gezonde oceanen centraal. Over de kwetsbaarheid van alles wat leeft op, in en rond het water. En onze menselijke invloed daarop. Het laat bezoekers zien wat zij kunnen doen voor gezonde en schone oceanen op aarde. ARTIS werkt daarvoor samen met verschillende natuurorganisaties, ngo’s en universiteiten.

Het meest duurzame aquarium van Nederland

Het reguleren van de temperaturen van het zoete en zoute water in aquaria kost veel energie. Het bij elkaar brengen van dierenwelzijn en duurzaamheid in een 19de-eeuws aquarium is daarom een behoorlijke uitdaging. Toch wordt bij de restauratie van het ARTIS-Aquarium de kans aangegrepen om het gebouw maximaal te verduurzamen.

Het dak, de gevels, maar ook de filterbakken en de waterbassins worden integraal geisoleerd. Het historische glaswerk wordt met achterzetbeglazing geïsoleerd en de ingang wordt voorzien van een tochtportaal. De grond onder het aquarium wordt ingezet als warmtebuffer door middel van een WKO-installatie (warmte koude opslag). Alle daken die uit het zicht zijn worden gebruikt voor de plaatsing van PV-panelen. In de daglichtramen wordt waar mogelijk PV-glas ingebracht. 

lees meer over de verduurzaming

Een nieuwe vaste tentoonstelling 

ARTIS wil bezoekers inspireren en activeren verantwoordelijk met natuur om te gaan. Daarom wordt de restauratie van het Aquarium ook aangegrepen om een nieuwe, vaste tentoonstelling in te richten, over het belang en behoud van schoon en gezond water. Misschien wel de belangrijkste boodschap van de 21ste eeuw. De biodiversiteit in de wereld is sterk afhankelijk van schone en gezonde oceanen. En dat geldt dus ook voor ons. De mens heeft het water nodig en is afhankelijk van het leven in de zeeën en oceanen, maar tegelijkertijd zijn wij zelf de grootste vervuilers. Om de aarde en de oceanen leefbaar te houden, moeten we ons gedrag veranderen. 

De invulling van de nieuwe tentoonstelling is nog volop in ontwikkeling. Een team van makers en deskundigen is druk met het uitwerken van een eerste concept voor de tentoonstelling, die naar verwachting vanaf het najaar 2025 in het vernieuwde Aquarium te zien zal zijn. 

Onderdeel van een groter geheel 

ARTIS vernieuwt en transformeert de komende jaren in een toonaangevend instituut dat zich inzet voor het behoud en welzijn van de natuur. De vernieuwing van het ARTIS-Aquarium is daar een belangrijk onderdeel van. In het Aquarium tonen we bezoekers niet alleen de rijkdom en kwetsbaarheid van water, maar motiveren we hen ook hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in het zorgen voor het leven in en rondom het water. Midden in de Randstad staan hier straks jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers oog in oog met de onderwaterwereld. Dat zijn bezoekers uit Amsterdam en daarbuiten, jong én oud, van allerlei achtergronden en met ieder hun eigen ideeën en idealen. Hoe meer mensen we dit urgente verhaal kunnen vertellen, hoe beter.