page title

Het meest duurzame Aquarium van Nederland

ARTIS grijpt de restauratie van het Aquarium aan om het gebouw ingrijpend te verduurzamen. Het Aquarium is een belangrijk onderdeel van het ensemble van ARTIS en een spil in de stevige duurzaamheidsambitie die ARTIS heeft voor 2030. De noodzakelijke verbouwing is daarmee een grote stap in het bouwen aan het ARTIS van morgen.

ARTIS wordt klimaatneutraal

ARTIS heeft in haar meerjarenvisie geformuleerd dat het gehele park in 2030 volledig klimaatneutraal en fossielvrij moet opereren. Dat is een enorme ambitie omdat veel van de dierverblijven een grote energie-footprint kennen. Met de verduurzaming wil ARTIS een voorbeeldrol aannemen. Als het hier kan, dan kan het overal.

De verduurzaming van het ARTIS-Aquarium

Aquaria zijn in de basis niet de meest duurzame gebouwen. Sommige vissen hebben behoefte aan warm water, terwijl andere dieren juist koelere bassins nodig hebben. Het bij elkaar brengen van dierenwelzijn en duurzaamheid in een 19de-eeuws gebouw is een complexe puzzel. Toch wordt de restauratie van het Aquarium aangegrepen om het gebouw ingrijpend te verduurzamen. De restauratie van het Aquarium moet zowel het gebouw zelf verduurzamen, als ook het publiek inspireren

Isolatie

Ingrepen in het gebouw omvatten daarnaast onder meer het integraal isoleren van het dak en de gevels. De beglazing wordt vervangen door een dunne isolerende beglazing en het historische glaswerk wordt met achterzetbeglazing geïsoleerd. De grond onder het aquarium wordt ingezet als warmtebuffer. Ook de bassins en de bodem van de filterbakken worden geïsoleerd en waterdicht gemaakt. De ingang van het Aquarium wordt voorzien van een tochtportaal.

De werktuigbouwkundige (W)-installaties

Het hele systeem van werktuigbouwkundige installaties wordt aangepast. Er komt een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. De verwarming en koeling van het Aquarium wordt aangesloten op het ARTIS-energiesysteem. Door hierin aquathermie in te zetten, waarbij warmte wordt onttrokken uit het grachtenwater van Amsterdam, kunnen we het Aquarium duurzaam verwarmen en tegelijkertijd het grachtenwater verkoelen, wat goed is voor de lokale biodiversiteit. Ook vindt warmte-uitwisseling plaats tussen de relatief koude aquaria en de warme aquaria door middel van warmtepompen. De koeling zal op basis van ATG (adaptieve temperatuurgrenswaarden) meelopen met het verloop van de buitentemperatuur. Aquathermie is al eerder in het park succesvol ingezet bij het water van de Olifantengracht.

De elektrotechnische (E)-installaties

Ook de elektrotechnische installaties worden verduurzaamd. Er komt lage weerstandbekabeling en de verdeelkasten worden zodanig geplaatst dat de kabels zo kort mogelijk worden, wat leidt tot minder energieverlies. Er komt een nieuw lichtplan met enerzijds maximaal gebruik van daglicht en anderzijds volledig toepassing van LED’s. Bovendien wordt detectie ingezet om het licht te schakelen op basis van daglicht en aanwezigheid. De nieuwe liften in het aquarium worden energiezuinig uitgevoerd en het gebruik ervan in de routing zoveel mogelijk beperkt.

Zonnedaken

Alle daken die uit het zicht zijn worden gebruikt voor de plaatsing van PV-panelen. In de daglichtramen wordt waar mogelijk PV-glas ingebracht. 

Recycling en afvalmanagement

In de verbouwing wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van verantwoord geproduceerde, eventueel gerecyclede materialen. Zowel tijdens de restauratie als in het gebruik van het gebouw wordt afval waar mogelijk vermeden. De technische installaties worden hierop geselecteerd. Voor het publiek worden faciliteiten gecreëerd voor het scheiden van afval. Ook wordt lichtvervuiling tegengegaan door het vermijden van strooilicht naar boven afkomstig van de buitenverlichting.