page title

Goed doel en stichting

ARTIS is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting is in het bezit van het CBF-Keur voor goede doelen en heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Steun aan ARTIS is van onschatbare waarde voor de verzorging van de dieren, de instandhouding van het monumentale ARTIS, natuur- en milieueducatie, internationale fok-en herintroductieprogramma’s en natuurbehoud.

steun ARTIS

CBF-Keur

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt alle mogelijke gegevens bij over fondsenwerving en goede doelen in Nederland en beoordeelt het bestuur en het beleid van deze goede doelen. Als de goede doelen aan de criteria van het CBF voldoen, krijgen ze het CBF-Keur. Zo bevordert het CBF de transparantie van de goededoelensector in Nederland. ARTIS voldoet aan de gestelde eisen en voert het CBF-Keur. Maar liefst 90% van het geld wat ARTIS binnen krijgt, komt ten goede aan het park, zoals omschreven in de missie van ARTIS.

Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

paspoort

ANBI-status

In 2008 is ARTIS door de Belastingdienst benoemd tot ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Om als ANBI aangewezen te worden, moet het goede doel van algemeen belang zijn. Daarnaast mag de bestuurder of beleidsbepaler niet doen alsof het geld van hem is. Als het goede doel eventueel winst maakt, dan moet dat weer geïnvesteerd worden in het goede doel.

Een ANBI is vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Gedane schenkingen komen hierdoor geheel ten goede aan ARTIS. Bovendien is het voor de schenker een voordelige manier van schenken: een periodieke schenking is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Gedragscodes

download (PDF)