page title

Hollandse Polder

Op het Artisplein ligt de Hollandse Polder, een monumentale volière met daarin een polderlandschap, als een uitsnede uit het originele landschap waaruit Amsterdam ooit ontstond.

Voedselschuur van Amsterdam

Het Hollands polderlandschap is een cultuurlandschap, door mensenhand aan het water ontnomen. Het kent een eigen biodiversiteit. Op het Artisplein ligt, grenzend aan het ARTIS-Park en tegenover het Groote Museum en de Ledenlokalen, een robuuste representatie van dit landschap. Omdat het historisch belangrijk is: Amsterdam kon alleen ontstaan dankzij de voedselschuur die de Hollandse polder was. En omdat ARTIS het belangrijk vindt aandacht te vragen voor de rijkdom en de schoonheid van onze eigen natuur.

Getransplanteerd landschap

De collectie in de volière bestaat uit weidevogels, knotwilgen en een sloot. Het polderlandschap is niet nagebouwd, maar bestaand landschap is als het ware ‘getransplanteerd’. Oude knotwilgen die bij het onderhoud van een oude verzakte dijk moesten verdwijnen, zijn naar ARTIS vervoerd en daar in de volière geplant. Het grasland is niet ingezaaid, maar er zijn bestaande plaggen uit de polder rond het Gein gebruikt. Het meest in het oog springen de ruim zestig lepelaars (Platalea leucordoia). Dit is de grootste collectie lepelaars ter wereld.

In de Hollandse Polder bevindt zich de grootste collectie lepelaars (Ptatalea leucorodia) ter wereld.