page title

Onderzoek naar biodiversiteit

Biodiversiteit is de verzameling van alle levende organismen op een bepaalde plek. Een diverse leefomgeving is essentieel voor het gehele ecosysteem, en daarmee ook van levensbelang voor de mens.

De diversiteit aan soorten, en hun specifieke interacties onderling, vormen de basis van onze voedselvoorziening. Ook onze medicijnen, bouwmaterialen, en kwaliteit van water, de bodem en de lucht zijn hiervan afhankelijk. ARTIS werkt sinds 2021 mee aan ARISE, een project dat als doel heeft om al het meercellige leven in Nederland in kaart te brengen. Pas als we precies weten wat er allemaal leeft, kunnen we acties ondernemen om de diversiteit te behouden.

Al het meercellige leven in kaart brengen 

ARISE is een project met het ambitieuze doel om een infrastructuur te bouwen die alle meercellige levensvormen van Nederland herkent en in kaart brengt. ARISE is een samenwerking van Naturalis Biodiveristy Centre, Fungal Biodiversity Institute Westerdijk, de Universiteit Twente en de Universiteit van Amsterdam (UvA). In ARTIS opereert het zogeheten Monitoring Demonstration Sites-team van ARISE. Dit team, onder leiding van de UvA, test de nieuwste monitoring-technieken in het veld: camera’s, akoestische recorders en radargegevens, maar ook software waarmee (semi)automatische identificatie van diersoorten mogelijk wordt.

ARTIS & ARISE

Als groene oase in een stedelijke omgeving is ARTIS een interessante locatie om onderzoek te doen naar biodiversiteit. Hoeveel soorten insecten, vogels en zoogdieren leven hier? En wat is het effect van bijvoorbeeld licht en geluid op deze soorten? ARISE en ARTIS vullen elkaar mooi aan: in kaart kunnen brengen waaruit de (stads)natuur allemaal bestaat, inspireert en activiteert er verantwoord mee om te gaan.

In 2021 werd de eerste apparatuur geïnstalleerd, de zogeheten BirdScan-Radar naast het verblijf van de Aziatische olifanten. Eind 2021 zijn daar  insecten- en wildcamera’s bijgekomen en in 2023 is het onderzoek uitgebreid met speciale nestkasten voor vogels.

birdscan birdradar arise.jpg

BirdScan-Radar

Vijf gespecialiseerde teams

De vele onderzoekers die meewerken aan ARISE zijn opgedeeld in vijf afzonderlijke teams, met elk hun eigen specialisme, zoals het samenstellen van een referentie database, identificatie op basis van DNA of het testen van nieuwe monitoring-technieken. Gezamenlijk bouwen ze verschillende stukjes en services die soortenherkenning en biodiversiteitsmonitoring bereikbaar maken voor wie dan ook; snel, betaalbaar, inzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Lees hier meer over ARISE.