Algemene voorwaarden zorgkaart ARTIS

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de zorgkaart van ARTIS. U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden (PDF).

download (PDF)


Met de zorgkaart van ARTIS ontvangt u per cliënt/kind en begeleider een ruime korting op een toegangskaart tot het ARTIS-Park en kunt u het hele jaar genieten van het ARTIS-Park. Met de zorgkaart is het ook mogelijk om tegen een gereduceerd tarief Micropia te bezoeken.
De gereduceerde toegangstarieven die u ontvangt met een zorgkaart, eventueel in combinatie met Micropia, vindt u bij plan je bezoek . Betaling van de zorgkaart van ARTIS is verschuldigd per de datum van ingang van de kaart en vindt middels vooruitbetaling plaats. ARTIS behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. De zorgkaart wordt automatisch met één jaar verlengd. Opzegging geschiedt schriftelijk of per e-mail uiterlijk een maand voor de datum van verlenging.

Het bezoekersreglement van ARTIS is als voorwaarde verbonden aan de zorgkaart (verkrijgbaar bij de kassa’s van ARTIS en Micropia en op www.artis.nl). Door gebruik te maken van de zorgkaart van ARTIS accepteert u de regels zoals opgenomen in het bezoekersreglement. ARTIS behoudt zich het recht voor de zorgkaart te beëindigen indien een cliënt/kind of begeleider, ondanks aanzegging daartoe, zich niet aan het bezoekersreglement houdt.
Bij verlies of diefstal van de zorgkaart kunt u een duplicaat aanvragen. Op vertoon van het aangiftebewijs van de politie ontvangt u kosteloos een nieuwe zorgkaart bij de kassa van ARTIS. In andere gevallen zal er een bedrag van vijf euro in rekening gebracht worden. ARTIS behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van de zorgkaart tussentijds te wijzigen. U kunt de algemene voorwaarden op www.artis.nl terugvinden.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de zorgkaart:

 • De zorginstelling is een ideële doelstelling gericht op zorg, re-integratie, verpleging of kinderopvang en gevestigd binnen Noord-Holland op een adres met meerdere bewoners, cliënten of leerlingen (minimaal 10 personen per adres);
   
 • De zorgkaart is adres-gebonden, elke locatie van de betreffende zorginstelling dient een aparte kaart aan te schaffen;
   
 • De zorgkaart is geldig van maandag t/m vrijdag. In de weekenden en op feestdagen geldt het zorgtarief niet;
   
 • Bij uw bezoek aan ARTIS dient u de originele zorgkaart te tonen om gebruik te kunnen maken van het zorgtarief;
   
 • De zorgkaart is niet geldig voor individueel bezoek door medewerkers of begeleiders van de zorginstelling;
   
 • Per twee cliënten krijgt maximaal één begeleider tegen het zorgtarief toegang tot ARTIS. Alleen voor cliënten voor wie een rolstoel noodzakelijk is om ARTIS te bezoeken is persoonlijke begeleiding tegen het zorgtarief mogelijk;
   
 • Begeleiders dragen de verantwoordelijkheid voor de kinderen/cliënten en zijn verplicht bij de groep te blijven.
   

Versie: FG 160808