Algemene voorwaarden zorgkaart ARTIS

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de zorgkaart van ARTIS. U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden (PDF).

download (PDF)

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ARTIS-zorgkaart. De ARTIS-zorgkaart kan enkel worden aangeschaft door zorginstellingen als bedoeld in artikel 2 van deze voorwaarden. Op vertoon van de ARTIS-zorgkaart kunnen cliënten en begeleiders van deze zorginstellingen tegen een sterk gereduceerd tarief toegangskaarten verkrijgen voor het ARTIS-Park. Dit gereduceerde tarief alsmede de aanschafkosten van de ARTIS-zorgkaart, kunt u vinden op de pagina plan uw bezoek .

2. Onder zorginstelling wordt verstaan: een instelling met een ideële doelstelling gericht op zorg, re-integratie, verpleging of kinderopvang (voor kinderen t/m 12 jaar) met ten minste 10 bewoners/cliënten/kinderen, gevestigd in Noord-Holland.

3. Voor gebruik van de ARTIS-zorgkaart gelden de volgende voorwaarden:

  • De ARTIS-zorgkaart is gebonden aan één adres van de zorginstelling; overige locaties van de desbetreffende zorginstelling dienen derhalve een aparte kaart aan te schaffen
  • De ARTIS-zorgkaart kan enkel worden gebruikt voor gezamenlijk bezoek door begeleiders en cliënten/kinderen van een zorginstelling. Gebruik van de ARTIS-zorgkaart voor individueel bezoek van cliënten/kinderen of begeleiders is niet mogelijk
  • Per twee cliënten krijgt maximaal één begeleider tegen het zorgtarief toegang tot het ARTIS-Park. Alleen voor cliënten/kinderen voor wie een rolstoel noodzakelijk is om het ARTIS-Park te bezoeken, is persoonlijke begeleiding tegen het zorgtarief mogelijk
  • Begeleiders dragen de verantwoordelijkheid voor de cliënten/kinderen en zijn verplicht bij de groep te blijven
  • De ARTIS-zorgkaart is niet geldig in de weekenden en/of op officiële feestdagen
  • De ARTIS-zorgkaart kan niet worden ingezet in combinatie met andere aanbiedingen en acties of andere soorten toegangsbewijzen van ARTIS, zoals de ARTIS-lidmaatschapspas. Bij gebruik van de ARTIS-zorgkaart zijn de standaard ARTIS-tarieven, zoals het standaard 0-euro-tarief voor kinderen van 0 t/m 2 jaar, niet van toepassing  
  • De ARTIS-zorgkaart is exclusief uitrijkaarten voor het ARTIS-parkeerterrein en exclusief toegang tot ARTIS-Micropia en het ARTIS-Groote Museum

4. Betaling van de ARTIS-zorgkaart is verschuldigd per ingangsdatum van de kaart en daarna ieder jaar per datum van de verlenging. Betaling vindt plaats middels automatische incasso of handmatige overschrijving. De ARTIS-zorgkaart kan pas worden ingezet nadat betaling van de volledige kosten door ARTIS zijn bevestigd. ARTIS behoudt zich het recht voor tussentijds prijswijzigingen door te voeren. 

5. De ARTIS-zorgkaart is één jaar geldig vanaf de ingangsdatum en wordt daarna steeds automatisch met één jaar verlengd. Opzegging geschiedt schriftelijk of per e-mail uiterlijk een maand voor de verlengingsdatum.

6. De ARTIS-zorgkaart mag niet worden doorverkocht.

7. Bij verlies of diefstal van de ARTIS-zorgkaart kunt u een nieuwe kaart aanvragen. Op vertoon van het aangiftebewijs van de politie ontvangt u kosteloos een nieuwe ARTIS-zorgkaart bij de kassa van ARTIS. In andere gevallen zal er een bedrag van vijf euro in rekening gebracht worden.

8. Op het bezoek aan ARTIS is het Bezoekersreglement van ARTIS van toepassing (verkrijgbaar bij de kassa’s van ARTIS en ARTIS-Micropia en op www.artis.nl). ARTIS behoudt zich het recht voor de ARTIS-zorgkaart per direct te beëindigen indien een cliënt of begeleider zich niet aan het bezoekersreglement houdt.

9. ARTIS verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in onze Privacyverklaring .

10. ARTIS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden kun je hier  terugvinden.

Versie: TJ07082023