Algemene voorwaarden schenkingen van objecten ARTIS

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op schenkingen van objecten aan ARTIS. U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden (PDF).

download (PDF)

Missie en visie van kunst in ARTIS

In het verlengde van de algemene missie en visie van ARTIS wordt gestreefd naar een herwaardering van de relatie tussen natuur en kunst. Een relatie die al vanaf de oprichting is vastgelegd in de naam, ARTIS. Kunst, in meest brede zin (beeldende kunst, literatuur, toneel, klein architectuur muziek, tuinkunst, performance e.d.) wordt als middel ingezet om liefde en zorg voor de natuur en de relevatie van natuur voor de mens over te brengen aan onze bezoekers.

Schenkingen

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en dienen vooral om u als schenker in het collectieregistratiesysteem op te nemen en u (indien gewenst) op de hoogte te houden van uw schenking.
Als de schenking wordt aangenomen, wordt u door ARTIS benaderd om afspraken te maken over transport. Voordien wordt een schenkingsovereenkomst opgesteld waarin onder andere wordt vastgelegd dát de schenking wordt aangegaan, onder welke voorwaarden en dat de staat van de objecten op het moment van schenking bepalend is. Omstreeks de overdracht worden twee schenkingsovereenkomsten ondertekend door de schenker en door ARTIS, vertegenwoordigd door de directeur of diens vervanger waarna de schenking een feit is. Eén overeenkomst is voor de schenker en één voor ARTIS.

Er wordt vanuit gegaan dat een schenking een gift is, waar ARTIS geen tegenprestatie tegenover hoeft te stellen.

Geschonken objecten worden opgenomen in de ARTIS collectie, maar worden niet altijd zichtbaar voor het publiek getoond.

Schenkingen ‘aan de poort’ worden in de regel niet aangenomen in verband met aansprakelijkheid.
 

Versie: 150902