Algemene voorwaarden lidmaatschap Alles ARTIS & ARTIS-Park

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het lidmaatschap Alles ARTIS & ARTIS-Park. U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden (PDF).

Met de lidmaatschappen  van ARTIS kun je het hele jaar genieten van het ARTIS-Park, ARTIS-Micropia en het Groote Museum. Binnen ARTIS hanteren wij twee soorten lidmaatschappen: het ARTIS-Park lidmaatschap en het Alles ARTIS lidmaatschap. Het ARTIS-Park lidmaatschap geeft toegang tot een ongelimiteerd aantal bezoeken van het ARTIS-park. Het Alles ARTIS lidmaatschap maakt het mogelijk om zowel het ARTIS-park als ARTIS-Micropia en het Groote Museum onbeperkt te bezoeken. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op beide soorten lidmaatschappen.

Het lidmaatschap

Er kunnen maximaal acht personen op een lidmaatschap worden ingeschreven. Alle personen moeten woonachtig zijn op hetzelfde adres. De minimumleeftijd om zelfstandig een lidmaatschap te kunnen afsluiten is dertien jaar. Het lidmaatschap geldt voor één jaar. ARTIS geeft je tegen het einde van een lopend lidmaatschapsjaar de mogelijkheid om door middel van betaling van het jaartarief jouw lidmaatschap met één jaar te verlengen. 

Indien je niet wenst te verlengen, kun je het lidmaatschap opzeggen tot uiterlijk vier weken voor het einde van het huidige lidmaatschapsjaar. Wanneer ARTIS geen opzegging ontvangt, wordt het lidmaatschap omgezet naar een lidmaatschap voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van vier weken en is betaling van het jaartarief verschuldigd. In geval van tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van het betaalde jaartarief plaats. 

Tarieven

De jaartarieven voor het lidmaatschap vind je op www.artis.nl. Betaling van het lidmaatschap is verschuldigd per de datum van ingang van het lidmaatschapsjaar en vindt middels vooruitbetaling plaats. ARTIS behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. 

Een lidmaatschap wijzigen

Via je Mijn ARTIS-account is het mogelijk om je lidmaatschap om te zetten of te wijzigen. Zo is het mogelijk om tijdens de duur van het lidmaatschap het ARTIS-Park lidmaatschap om te zetten naar een Alles ARTIS lidmaatschap en ook andersom. Bij de omzetting van een lopend Alles ARTIS lidmaatschap naar het ARTIS-Park lidmaatschap is het niet mogelijk om je geld terug te krijgen. Kijk voor alle mogelijkheden en daarbij komende voordelen op www.artis.nl en op je Mijn ARTIS-account.

Derden

Wij verkopen je gegevens niet aan derden maar moeten ze soms wel delen om jou van dienst te kunnen zijn. Wij werken onder meer met een (leden)administratiesysteem, een PSP (payment service provider), een communicatiebureau, een externe accountant, een drukker en een verzendhuis. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ARTIS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bezoekersreglement & Privacyverklaring

Het bezoekersreglement van ARTIS is van toepassing als je ARTIS bezoekt (verkrijgbaar bij de kassa’s van het ARTIS-Park en ARTIS-Micropia en op www.artis.nl). Door lid te worden van ARTIS accepteer je de regels zoals opgenomen in het bezoekersreglement. ARTIS behoudt zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen indien een lid, ondanks aanzegging daartoe, zich niet aan het bezoekersreglement houdt. ARTIS verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in onze Privacyverklaring .

Lidmaatschapspas

Het lidmaatschap en de bijbehorende lidmaatschapspas zijn persoonlijk. Bij verlies of diefstal van jouw lidmaatschapspas kun je een duplicaat aanvragen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Op vertoon van het aangiftebewijs van de politie ontvang je kosteloos een nieuwe pas bij de kassa van ARTIS-Park. In andere gevallen zal er een bedrag van vijf euro in rekening worden gebracht.

Herroepingsrecht en annulering

Een online gekocht lidmaatschap kan zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na datum van aankoop (bedenktermijn) geannuleerd worden. Je kan daarvoor een mail sturen aan info@artis.nl, met als titel ‘Herroeping aankoop online lidmaatschap’, onder vermelding van naam, lidmaatschapsnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres. Je krijgt dan het volledige aankoopbedrag van ons retour. Als je al gebruik hebt gemaakt van het lidmaatschap brengt ARTIS de reguliere kosten voor het bezoek aan jou in rekening.

Na het verstrijken van de bedenktermijn worden online gekochte lidmaatschappen niet teruggenomen, omgewisseld voor geld of vervangen. 

Klachten 

Heb je een klacht over online gekochte toegangskaarten of lidmaatschap? Onze publieksservice helpt je graag. Hebben zij je niet naar tevredenheid kunnen helpen, dan kun je jouw klacht ook aan de geschillencommissie voorleggen via het  Europees ODR Platform .

Wijziging voorwaarden

ARTIS behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van het lidmaatschap ARTIS-Park en Alles ARTIS tussentijds te wijzigen. Je kunt de meest recente versie van de algemene voorwaarden op www.artis.nl terugvinden.