Algemene voorwaarden lidmaatschap ARTIS & Micropia

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het lidmaatschap van ARTIS & Micropia. U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden (PDF).

Met het lidmaatschap van ARTIS kun je het hele jaar genieten van het ARTIS-Park. Je kunt het lidmaatschap van het ARTIS-Park combineren met een lidmaatschap van ARTIS-Micropia, zodat je ARTIS-Micropia ook onbeperkt kunt bezoeken. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het ARTIS-lidmaatschap. Per adres kunnen maximaal acht personen op één lidmaatschap ingeschreven worden. Het lidmaatschap geldt voor één jaar. ARTIS geeft je tegen het einde van een lopend lidmaatschapsjaar de mogelijkheid om door middel van betaling van het jaartarief jouw lidmaatschap met één jaar te verlengen. 

Indien je niet wenst te verlengen kun je het lidmaatschap opzeggen tot uiterlijk vier weken voor het einde van het huidige lidmaatschapsjaar. Wanneer ARTIS geen opzegging ontvangt, wordt het lidmaatschap omgezet naar een lidmaatschap voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van vier weken en is betaling van het jaartarief verschuldigd. In geval van tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van het betaalde jaartarief plaats. 

De jaartarieven voor het lidmaatschap vind je op www.artis.nl. Betaling van het lidmaatschap is verschuldigd per de datum van ingang van het lidmaatschapsjaar en vindt middels vooruitbetaling plaats. ARTIS behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren.

Privacy

ARTIS neemt de persoonsgegevens de je hebt verstrekt op in het ledenbestand van ARTIS. ARTIS gebruikt deze gegevens voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst en het voldoen aan wettelijke voorschriften. Daarnaast heeft ARTIS een gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld om je te informeren over onze diensten en producten en voor product- en klantonderzoek. Op het lidmaatschap is de Privacyverklaring van ARTIS van toepassing, zie hiervoor de website. Je gegevens worden voor de duur van het lidmaatschap bewaard plus twee jaar.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN
 • Lidnummer
 • Pasfoto
 • Samenstelling gezin

Deze gegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:

 • Om je inschrijving als lid te kunnen verwerken & voor relatiebeheer
 • Om te communiceren over ARTIS en/of ARTIS-Micropia
 • Om je te informeren over de activiteiten, diensten en producten van ARTIS en/of ARTIS-Micropia
 • Om je het ARTIS-tijdschrift en onze nieuwsbrieven toe te sturen
 • Voor het (doen) uitvoeren van product- en klantonderzoek
 • Om het jaartarief voor je lidmaatschap te berekenen, vast te leggen en te innen (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen)
 • Andere activiteiten van beheer, het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Derden

Wij verkopen je gegevens niet aan derden maar moeten ze wel soms delen om jou van dienst te kunnen zijn. Wij werken onder meer met een (leden)administratiesysteem, een PSP (payment service provider), een communicatiebureau, een externe accountant, een drukker en een verzendhuis. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ARTIS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bezoekersreglement

Het bezoekersreglement van ARTIS is van toepassing als je ARTIS bezoekt (verkrijgbaar bij de kassa’s van het ARTIS-Park en ARTIS-Micropia en op www.artis.nl). Door lid te worden van ARTIS accepteer je de regels zoals opgenomen in het bezoekersreglement. ARTIS behoudt zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen indien een lid, ondanks aanzegging daartoe, zich niet aan het bezoekersreglement houdt.

Lidmaatschapspas

Het lidmaatschap en de bijbehorende lidmaatschapspas zijn persoonlijk. Bij verlies of diefstal van jouw lidmaatschapspas kun je een duplicaat aanvragen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Op vertoon van het aangiftebewijs van de politie ontvang je kosteloos een nieuwe pas bij de kassa van ARTIS-Park. In andere gevallen zal er een bedrag van vijf euro in rekening worden gebracht.

Herroepingsrecht en annulering

Een online gekocht lidmaatschap kan zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na datum van aankoop (bedenktermijn) geannuleerd worden. Je kan hiervoor het formulier gebruiken die hier is te downloaden. Je kan ook een mail sturen aan info@artis.nl , met als titel ‘Herroeping aankoop online lidmaatschap’, onder vermelding van naam, lidmaatschapsnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres. Je krijgt dan het volledige aankoopbedrag van ons retour. Als je al gebruik hebt gemaakt van het lidmaatschap brengt ARTIS de reguliere kosten voor het bezoek aan jou in rekening.

Na het verstrijken van de bedenktermijn worden online gekochte lidmaatschappen niet teruggenomen, omgewisseld voor geld of vervangen en kan de geldigheidsduur niet worden verlengd. 

herroepingsformulier

Klachten 

Heb je een klacht over online gekochte toegangskaarten of lidmaatschap? Onze publieksservice helpt je graag. Hebben zij je niet naar tevredenheid kunnen helpen, dan kun je jouw klacht ook aan de geschillencommissie voorleggen via het Europees ODR Platform .

Wijziging voorwaarden

ARTIS behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van het lidmaatschap ARTIS-Park & ARTIS-Micropia tussentijds te wijzigen. Je kunt de meest recente versie van de algemene voorwaarden op www.artis.nl terugvinden.