page title

Adopteren in ARTIS

Adopteer een kleine kantjil, het kleinste hoefdier op aarde. Of juist een kustmammoetboom, een van de grootste bomen ter wereld. Of een van de ruim 600 andere diersoorten, honderden bijzondere bomen, talloze parkbankjes of dierenverblijven die ARTIS rijk is.

Een dier of dierenverblijf

Door een dier of dierenverblijf te adopteren, ondersteunt u bijvoorbeeld een fok- en herintroductieprogramma’s voor een van de bedreigde diersoorten die ARTIS rijk is, of levert u een bijdrage aan nieuwe, betere en ruimere verblijven. Een dier adopteren kan vanaf € 2.500,- per jaar.

 

kleine kantjil_jong_EB_1920x1080.jpg

De kleine kantjil is het kleinste hoefdier op aarde.

 

U kunt hier bekijken welke dieren er beschikbaar zijn voor adoptie. Voor meer informatie en een persoonlijk voorstel om een dier of dierenverblijf te adopteren kunt u contact opnemen met de afdeling Fondsenwerving:

Charlotte Wilberts - 06 24 40 38 09
Pander Besselaar - van Rijckevorsel - 06 15 05 32 45
Of mail naar  steun@artis.nl

Een boom

ARTIS heeft een bijzondere en diverse bomencollectie, waaronder de oudste bomen van Amsterdam. Adopteer een boom in het historische ARTIS-Park om een voor u speciaal moment of gebaar vast te leggen en u zorgt ervoor dat ARTIS optimale zorg aan het park en de boomcollectie kan blijven bieden. U krijgt een officieel bewijs van adoptie, uw naam wordt bij de boom vermeld en uiteraard ontvangt u toegangskaarten om regelmatig uw boom te komen bewonderen. Een boom adopteren kan vanaf € 2.500,- per jaar. Als u deze schenking met een overeenkomst vastlegt, is dit bedrag volledig belastingaftrekbaar.

beuk_boom_R_1920x1080.jpg

 

U kunt hier bekijken welke mogelijkheden er zijn voor het adopteren van een boom in ARTIS. Voor meer informatie en om een boom te adopteren kunt u contact met ons opnemen.

Charlotte Wilberts - 06 24 40 38 09
Pander Besselaar - van Rijckevorsel - 06 15 05 32 45
Of mail naar  steun@artis.nl

Hollandse_Tuin_bankjes_R_1920x1080.jpg

Een parkbank

Een bank adopteren in het park van ARTIS is een mooie manier om iemand te herinneren of te eren. Adopteer een parkbankje en ARTIS verzorgt een plaquette waar u een tekst in kunt laten graveren. U kunt een parkbank adopteren vanaf € 10.000,-. U kunt uw bijdrage met een éénmalige schenking voldoen of door middel van een periodieke schenking . Indien u uw bijdrage vastlegt in een periodieke schenking, levert dit belastingvoordeel op. U schenkt vijf jaar lang € 2.000,- per jaar, volledig aftrekbaar van de belasting. Uiteindelijk betaalt u dus € 960,- (bij een belastingschijf van 52%). Kijk voor meer informatie over belastingaftrek op belastingdienst.nl  of  schenkservice.nl .

Voor meer informatie en om een parkbank te adopteren kunt u contact opnemen met Judith Bruijn van de afdeling Fondsenwerving.

020 52 33 533
steun@artis.nl

Adopteer een leeuwenkopje 

Leeuwenkopje def.JPG

Een belangrijk onderdeel in het ARTIS-Groote Museum is de bijzondere trap. Een keizerstrap met twee trapvluchten is een uniek barokontwerp, dat bijna nergens anders in Nederland is te aanschouwen. 

Met een donatie van € 300,- adopteert u een leeuwenkopje en draagt u bij aan het Groote Museum. Als dank ontvangt u een certificaat met een foto van het leeuwenkopje. Adopteer een leeuwenkopje .

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Judith Bruijn van de afdeling Fondsenwerving.

020 5233 533
steun@artis.nl

None