page title

Duurzaamheid

ARTIS geeft zelf het goede voorbeeld door bij te dragen aan een groenere en leefbare wereld en stelt zichzelf ten doel om haar impact op het milieu zo positief mogelijk te maken. De twee miljoen bezoekers per jaar wandelen in 2030 in een natuurpark dat volledig klimaatpositief is, geen fossiele brandstoffen gebruikt en alle afvalstromen hergebruikt.

 ARTIS werkt hiervoor samen met diverse partijen zoals de gemeente, het Rijk, academische instellingen, partnerbedrijven en de buurt om het park in alle facetten te verduurzamen, terwijl het leefbaar blijft. 

  • ARTIS is in 2030 fossielvrij - ARTIS maakt geen gebruik meer van fossiele brandstoffen voor verwarming en eigen transport, maakt efficiënt gebruik van opwek, opslag en groene stroom en minimaliseert transport met fossiele brandstoffen door partners en bezoekers.
  • ARTIS is in 2030 vrij van afvalstromen die niet gerecycled worden (restafval <5%) - ARTIS kiest voor materialen met een lage ecologische voetafdruk en composteert FGTE resten. 
  • ARTIS heeft in 2030 haar drinkwatergebruik gehalveerd - ARTIS levert een positieve bijdrage aan een klimaat-adaptief Amsterdam en gebruikt regen- en grachtenwater voor laagwaardige toepassingen om bij te dragen aan verminderd leidingwatergebruik.
  • ARTIS dag en nacht een biodiversiteitshub – ARTIS is in 2022 gestart met lichtmetingen en verduistering om van ARTIS ook ’s nachts de meest optimale plek voor biodiversiteit te maken. ARTIS heeft als doel om de eerste Urban Night Sky locatie van Europa te zijn.

meer over duurzaamheid