Bouw van het verblijf

4 en 5 maart 2017

Gedragsverrijking_olifantenverblijf_1920x1880.jpg

Gedragsverrijking

Gedragsverrijking wil zeggen dat dieren prikkels krijgen om hun natuurlijke gedrag te stimuleren. Aziatische olifanten zijn bijvoorbeeld de hele dag door op zoek naar voedsel. Daarom komen er zeker vijf vormen van gedragsverrijking in het buitenverblijf die met voedselzoekgedrag te maken hebben. 

Rondleiding olifantenverblijf

Op 4 en 5 maart konden de bezoekers van ARTIS rondlopen op het olifantenverblijf. Tijdens deze rondleiding over gedragsverrijking kwamen zij meer te weten over de schuurboom op het verblijf, de stroming in het bassin en de functie van de luikjes in de rotsen.
 

16 februari 2017


Olifanten zoeken graag het water op, zeker als het warm is. Ze sproeien zichzelf onder met modder voor de huidverzorging. Omdat het nu behoorlijk koud is buiten, gaat het jongste olifantje binnen in bad.

Bassin

Als straks het nieuwe olifantenverblijf klaar is, zullen de olifanten buiten in een bassin kunnen zwemmen. Aangezien olifanten graag in het water poepen, wordt er ook een uitgebreid waterfilteringssysteem aangebracht.
 

30 maart 2016

boom_planten_donateurs_olifantenverblijf_Robin Utrecht_1920x1080.jpg

De laatste boom wordt geplant.

Op 30 maart is onder grote belangstelling de bouw van het olifantenverblijf in ARTIS gestart. In aanwezigheid van vele donateurs werd dit gevierd door het planten van een Chinese vernisboom, de laatste van 18 bomen die het nieuwe verblijf markeren. Mede dankzij alle giften is een deel van het parkeerterrein aan de olifanten gegeven.

Haig Balian, algemeen directeur van ARTIS, bedankte de betrokken donateurs. “Zonder de steun van de aanwezigen hadden we niet nu al deze mijlpaal van de bouw van het nieuwe olifantenverblijf kunnen bereiken.” Na afloop van het planten van de boom stelden bezoekers vragen aan Ton Hilhorst, de plantenspecialist van ARTIS, landschapsarchitect Thijs de Zeeuw en de dierverzorgers van de Aziatische olifanten.
 

Winter 2015

Mekong_Aziatische_olifant_R_1920x1080.jpg

In december 2015 was er tijdelijk een olifantenbul in ARTIS.

De contouren en uitgangspunten voor het nieuwe olifantenverblijf zijn duidelijk in kaart gebracht. Bij de inrichting van het nieuwe verblijf wordt niet alleen rekening gehouden met de huidige olifantengroep in ARTIS, maar ook met een komst van een olifantenbul. In het verblijf zal ruimte zijn om permanent een bul te houden. De bul kan hier gescheiden leven van de rest van de groep.

Gescheiden leven

De Aziatische olifant is een bedreigde diersoort. ARTIS doet mee met het internationale fokprogramma voor deze diersoort. Net als in de natuur, is de olifantengroep in ARTIS gebaseerd op de vrouwelijke lijn, met een matriarch aan de top. Een volwassen bul maakt nooit deel uit van een matriarchale olifantengroep. De bul leeft gescheiden en bemoeit zich in principe alleen met de groep als een koe in oestrus (tochtig) is. 
 

Herfst 2014

Werkbezoek aan Dublin Zoo

Bij het ontwerpen van een nieuw verblijf voor de olifanten komt heel wat kijken. Ontwerper Thijs de Zeeuw bracht samen met een aantal deskundigen van ARTIS een werkbezoek aan Dublin Zoo in Ierland. Van hun ervaring is veel te leren.

Olifantenverblijf_thijs de zeeuw_schets_hol_boom_gedragsverijking_1920x1080.png

Ontwerp voor een rots met geïntegreerde voedselplek.

Het ideale verblijf

Het olifantenverblijf in Dublin Zoo is pas een paar jaar oud. Zij hebben veel vernieuwende technieken toegepast en werken ook met een groot waterbassin en een nieuw type omheining. Het waterbassin heeft heel brede treden, waar de olifanten met hun grote, platte voeten goed op kunnen lopen.

Ook van de aanpassingen achteraf kon ARTIS leren. Thijs de Zeeuw: "In Dublin hebben ze het hekwerk naderhand nog moeten veranderen voor een betere veiligheid. Daar is de constructie niet mooier van geworden en zoiets kost ook nog eens extra geld. Wij proberen dit soort elementen die nodig zijn voor veiligheid of afscherming van de dieren onderdeel te laten zijn van ons ontwerp."

 

6 november 2013

Op 6 november 2013 zijn de plannen voor het nieuwe olifantenverblijf gepresenteerd. Een paar maanden daarvoor is de campagne ' Geef het parkeerterrein aan de olifanten ' gestart om geld in te zamelen om de plannen voor het nieuwe olifantenverblijf te realiseren. 

None