page title

Wat is Planetary Health?

Alles is met elkaar verbonden. Zorg dragen voor onze planeet, is zorg dragen voor onszelf. Want niks kan gezond zijn, in een ongezonde wereld. 

Toch heeft ons handelen ertoe geleid dat de gezondheid van onze planeet sterk achteruit is gegaan. Terwijl we samen met al het andere leven op Aarde slechts één thuis delen. Kunnen wij in harmonie leven met al het andere op onze planeet?

Een leefbare wereld voor toekomstige generaties

Het leven op Aarde is al miljarden jaren in ontwikkeling. De moderne mens loopt er pas 300.000 jaar rond. Industriële en technologische vooruitgang heeft er in ons korte bestaan voor gezorgd dat we steeds verder staan van de natuur. En dat terwijl we er onderdeel van zijn. Een onderdeel dat een enorme invloed heeft op de gezondheid van onze planeet. Met alle gevolgen van dien: klimaatverandering, uitstervende soorten en tekorten aan vruchtbare bodem en zoetwater. Om deze uitdagingen echt te begrijpen en aan te pakken, is massale samenwerking nodig. Samenwerking die over de grenzen van vakdisciplines en grenzen heen gaat. Voor het realiseren van een leefbare wereld voor toekomstige generaties. 

Dit is Planetary Health

Een sociale beweging waarbij wetenschap, politiek,bedrijfsleven en burgers gezamenlijk optrekken om tot fundamentele veranderingen te komen. Voor behoud van biodiversiteit, bescherming van het milieu en onze voedselvoorziening en gezondheidszorg. Waarbij kennis en expertise vakoverschrijdend worden uitgewisseld. Waar wordt samengewerkt voor het veiligstellen van een gezonde planeet voor alle generaties na ons.