Schenking van de Rotaryclub Amsterdam-Oost. Armand Sunier was de derde directeur van ARTIS tussen 1927 en 1953. In 1931 was hij mede-initiatiefnemer van het stamboek Wisenten, een van de vroegste programma's voor het behoud van bedreigde diersoorten.

Behoud Eurpese bizon

ARTIS speelde een belangrijke rol bij het behoud van de wisent (Bison bonasus). Deze Europese bizon is het grootste landzoogdier van Europa. In de jaren ’20 van de vorige eeuw was de diersoort uitgestorven in het wild. Alleen dierentuinen bezaten nog wisenten, in totaal 54 stuks. Op initiatief van voormalig ARTIS-directeur Armand Sunier, hielp ARTIS mee met het redden van de wisent. Hij startte in de jaren ’30 als een van de eerste dierentuindirecteuren ter wereld een fokprogramma om te voorkomen dat de wisent zou uitsterven. En dat is gelukt. Er lopen nu duizenden wisenten in natuurgebieden rond, allemaal resultaat van het fokprogramma.