page title

Waar of niet waar over de maan

Wat is er waar en wat niet over onze naaste buur in de ruimte?

Op de maan is het altijd heel erg koud

niet waar

Dat hangt er helemaal van af. Sta je in het licht of in het donker? De maan heeft geen atmosfeer en daarmee ook geen bescherming tegen de straling van de zon. In het zonlicht is het er 120°C boven nul. Zonder atmosfeer kan er op de maan ook geen warmte worden vastgehouden. Aan de nachtzijde is het dan ook meteen ijskoud, 170°C onder nul.

Je ziet altijd maar één kant van de maan

waar

De maan draait niet alleen in een maand om de aarde heen, in dezelfde tijd draait deze ook eenmaal om haar eigen as. Gevolg is dat je altijd naar dezelfde kant kijkt. Probeer die beweging thuis maar eens na te doen met zijn tweeën.

De maan komt steeds verder van de aarde af te staan

waar

Ieder jaar beweegt de maan zich bijna 4 centimeter van de aarde af. Dat is echter niet veel op de gemiddelde afstand van 385.000 kilometer. De aantrekkingskracht van de maan op de aarde zorgt ervoor dat de rotatie van de aarde een heel klein beetje afremt. Gevolg daarvan is dat de maan steeds een beetje verder komt te staan. Afstandsmetingen met spiegels die astronauten op de maan hebben gezet, bewijzen dat dit ook echt gebeurt.

Bij een supermaan is de maan veel groter dan normaal

niet waar

Er verandert natuurlijk niks aan de grootte van de maan, maar hij staat soms wel dichterbij of verder weg. De baan van de maan om de aarde is namelijk geen cirkel maar een ellips. Het verschil tussen de grootste en kleinste afstand die de maan tot de aarde kan hebben is daarmee meer dan 50.000 kilometer. Als er een volle maan is op het moment dat de maan het dichtste bij staat, spreken we van een supermaan. De waar te nemen diameter is dan 14 % groter en de maan is 30 keer zo helder. Voor het menselijk oog valt dit echter nauwelijks op. Toch lijkt het soms of de maan veel groter is dan normaal. Dit wordt veroorzaakt door een optische illusie als je de maan laag boven de horizon ziet staan of ten opzichte van een gebouw.

None

Onze maan is de grootste maan van het zonnestelsel

niet waar

Er zijn manen in ons zonnestelsel die nog een stuk groter zijn. Ganymedes is de grootste maan van ons zonnestelsel. Deze staat bij de planeet Jupiter. Anderhalf keer zo groot als onze eigen maan. Dit hemellichaam is hiermee zelfs groter dan de planeet Mercurius.

Eb en vloed worden veroorzaakt door de maan

waar

Door de zwaartekracht van de maan trekt deze als een soort magneet aan de aarde. Hierdoor wordt het water van de aarde aangetrokken. De zee stijgt en het wordt vloed. Doordat de aarde om haar as draait wordt telkens een ander wateroppervlak op aarde aangetrokken. Deze afwisseling zorgt ervoor dat het twee keer per dag eb en vloed is.

Er worden meer baby’s geboren met volle maan

niet waar

Er is geen enkele studie die dit heeft aangetoond. Het is hierbij de vraag wat je onder de geboortedag bij volle maan beschouwt. Astronomisch gezien is dit maar 1 dag per maand na een volle maan. Uit het bevolkingsregister blijkt niet dat op deze dagen meer kinderen zijn geboren. Het is wel te verklaren dat dit idee bij veel mensen leeft. Een paar dagen voor en na de werkelijke volle maan lijkt de maan ook al volledig verlicht te zijn. Dat maakt de periode waarbij je denkt dat het volle maan is tot bijna een week. Daarnaast is er sprake van een schijneffect. Het zal je opvallen als er een geboorte is in de periode waar de maan vol lijkt te zijn, maar je zult er niet bij stil staan als de maan niet te zien is.

Overdag kun je de maan zien

waar

Je ziet de maan zowel overdag als ’s avonds. Gedurende de helft van de maand is de maan voor of na het middaguur in het westen of oosten te zien. De maanschijf is daar helder genoeg voor. Zelf geeft de maan geen licht. Overdag kun je goed zien dat het gaat om zonlicht dat door de maan wordt weerkaatst.

maan_ster_onderwijs_1920x1080.jpg