None

ARTIS reageert op het initiatiefvoorstel van lokale fractie van Partij voor de Dieren

– feb 6, 2024

ARTIS heeft kennis genomen van het initiatiefvoorstel van de lokale fractie van Partij voor de Dieren om ARTIS te veranderen naar een openbaar stadspark zonder dieren.

We vinden het jammer dat de Partij voor de Dieren dit voorstel zonder dialoog met ARTIS heeft gelanceerd. ARTIS heeft recent en in de afgelopen jaren juist handreikingen gedaan naar Partij voor de Dieren. We vinden elkaar namelijk op veel vlakken. Zoals het welzijn van dieren, en het streven naar een leefbare wereld waarin we goed omgaan met al het leven om ons heen.

Met de grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies is een plek als ARTIS juist nu belangrijk. In ARTIS komen miljoenen mensen in contact met het leven om ons heen. Écht contact. Emotioneel contact. Waar we het leven om ons heen niet alleen leren kennen, maar ervan gaan houden en ervoor willen zorgen. En waar we meekrijgen hoe we zelf het verschil kunnen maken richting de toekomst.

We zijn trots op wat we met elkaar, en met al onze partners, elk jaar bereiken.

- 140.000 scholieren en studenten in onderwijsprogramma’s  per jaar

- 100 soortbehoudsprogramma’s en 14 natuurbehoudsprojecten die wij als non-profit steunen

- 25 wetenschappelijke onderzoeken  naar diergedrag, dierenwelzijn, monitoren van lokale biodiversiteit, gedragsecologie, microbiologie en meer;

- 7.000 natuur-educatieve activiteiten  per jaar voor 1,3 miljoen bezoekers

ARTIS is onderdeel van een groot internationaal netwerk van dierentuinen en natuurorganisaties om het uitsterven van soorten te voorkomen en de natuur te herstellen. Dat de Partij voor de Dieren hier een einde aan wil maken gaat voorbij aan het grote belang van deze rol van dierentuinen. Zolang we te weinig oog hebben voor het leven om ons heen en soorten met uitsterven bedreigd worden is juist een plek als ARTIS relevanter dan ooit tevoren.

Dat ARTIS al jaren werkt aan grote vernieuwingen is ook geen nieuws, en we blijven bouwen aan een sterk ARTIS. Alleen al in de afgelopen 7 jaar bouwden we aan vernieuwingen voor de Aziatische olifanten, leeuwen, algazellen, goudwanggibbons, Japanse kraanvogels, zwarte slingerapen, witstaartstekelvarkens en meer. En met die vernieuwingen gaan we door. Daarmee zorgen we én voor het welzijn van alle dieren in ARTIS én dragen we bij aan een gezonde wereld. Dat uitgangspunt delen we met elkaar.

We hebben na de uitspraken in de Telegraaf, opnieuw de Partij voor de Dieren uitgenodigd om met elkaar te verkennen of we kunnen samenwerken in de toekomst waarin we ons richten op de grote uitdagingen van vandaag en morgen, en niet op elkaar.