None

Derde lichting vale gieren vliegt uit

– dec 2, 2022

Twee jonge vale gieren uit ARTIS zijn deze week uitgezet in een natuurgebied op Sardinië. In Italië is de vale gier (Gyps fulvus) een ernstig bedreigde soort. De gieren maken deel uit van het natuurbehoudsproject Life safe for vultures. Dankzij dit project herstelt de populatie op het Italiaanse eiland nu langzaam.

Gierig zijn 

Dierverzorger Job van Tol is al vijftien jaar verantwoordelijk voor de vale gieren in ARTIS en was bij het introductiemoment aanwezig: ‘Het is magisch om twee gieren die je uit het ei hebt zien kruipen nu te zien rondvliegen in het luchtruim van Sardinië. In ARTIS stimuleren we bij de jonge gieren al natuurlijk gedrag door het aanbieden van karkasvoeding. Je moet immers gierig zijn om in grote groepen je voedsel te bemachtigen, een sociale gedraging die essentieel is bij overleven in het wild. Het vervult me daarom met trots dat onderzoekers van het project bevestigden dat de ARTIS-gieren moeiteloos opgaan in de wildpopulatie.’  

 

gieren uitzetten 2022_1920x1080.jpg

Foto: Life safe for vultures, Mauro Sanna.

Hoogvliegers

Het is de derde keer dat ARTIS bijdraagt aan dit project, de eerste vale gieren werden uitgezet in 2018. Dankzij GPS-zenders en wetenschappelijk onderzoek is nu ook bekend hoe de eerder vrijgelaten gieren zich gedragen in het wild. Ze blijken zich moeiteloos aan te sluiten bij de aanwezige wilde soortgenoten. Inmiddels is er ook broedactiviteit gesignaleerd bij één van de volwassen gieren. In totaal vliegen er nu zeven gieren uit ARTIS rond op Sardinië. 

Wildpopulatie verdubbeld

De gierenpopulatie nam decennia geleden drastisch af vanwege vergiftigde karkassen waarmee boeren hun vee probeerden te beschermen tegen roofdieren. Ook aaseters werden hier de dupe van. Nu werken de boeren samen met natuurbeschermers van het project om veilige voedselgebieden te creëren. Deze lokale betrokkenheid samen met het uitzetprogramma hebben bijgedragen aan een ruime verdubbeling van de populatie in zeven jaar tijd. In 2022 wordt de populatie geschat op 316-338  individuen ten opzichte van slechts 97-110 gieren bij aanvang van het project in 2015. Met een sterke basis in het westen van het eiland, hopen ze in de toekomst een extra kolonie te stichten in het zuiden. 

ARTIS werkt sinds 2018 samen met het natuurbehoudsproject en draagt bij aan het wetenschappelijk onderzoek door sponsoring van GPS-zenders.