None

ARTIS start restauratie eerste en oudste museum van Amsterdam

Restauratie Groote Museum sluitstuk vernieuwingen aan Artisplein – apr 12, 2017

Vanmiddag werd in aanwezigheid van stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje het fundament gelegd van het ARTIS-Groote Museum. De restauratie van het eerste en oudste museum van Amsterdam is daarmee officieel van start gegaan. De restauratie vormt het sluitstuk van de vernieuwingen die ARTIS in 2003 is begonnen.

In het wil ARTIS de samenhang tussen mens en natuur in onze huidige tijd centraal stellen. Vroeger was het museum een ontmoetingsplaats voor de leden van het Genootschap Natura Artis Magistra, dat werd opgericht in 1838. ARTIS wil dit prachtige monument haar belangrijke rol teruggeven en de oude functies van samenkomst en het bestuderen van natuur nieuw leven inblazen. 

Fundamentlegging

ARTIS-directeur Haig Balian gaf in zijn welkomstwoord aan: “Na 162 jaar is dit meesterlijke gebouw toe aan een grondige restauratie, zodat het Groote Museum weer door het publiek kan worden beleefd”. Vervolgens sprak Boudewijn Oranje, voorzitter stadsdeel centrum Amsterdam, over de aanwinst die het Groote Museum voor de stad Amsterdam zal zijn en over de voortrekkersrol die ARTIS heeft op het gebied van duurzame bouw. Over ARTIS zei hij: “ARTIS is juist die plek in de stad waar alle Amsterdammers elkaar kunnen vinden”. Allard Stapel sprak namens het Wereld Natuur Fonds, dat in de programmering gaat samenwerken met ARTIS. Cees van ’t Veen (algemeen directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) sprak zijn waardering uit voor de liefde en zorg die ARTIS in haar 27 monumenten steekt. Cor van Zadelhoff, mede-sponsor restauratie Groote Museum deed een oproep om bij te dragen aan de restauratie van het Groote Museum.

Tijdens het programma  waren verwijzingen naar het verleden en symbolische elementen met elkaar verweven. Zo hielpen kinderen van ARTIS-medewerkers traditiegetrouw mee, net als tijdens de eerste steenlegging van het Groote Museum in 1850. Muzikanten speelden Toccata uit L’Orfeo van Monteverdi, terwijl een dwarsbalk naar buiten werd getild. De balk ondersteunde de vloeren van het Groote Museum. De partners die de restauratie mede mogelijk maken, spijkerden koperen plaatjes met een persoonlijke boodschap op de ruim twaalf meter lange balk die symbool staat voor hun fundamentele steun. 

Groote Museum_haig_bouwdewijn oranje_12 april_balk_timmeren_1920x1080.jpg

Kinderen van ARTIS-medewerkers helpen met het spijkeren van de koperen plaatjes op de dwarsbalk.

Duurzame bouw

ARTIS is voorloper op het gebied van duurzaam restaureren. Zo wordt veel aandacht besteed aan de isolatie van het gebouw en komen er zonnepanelen op het dak. De grootste investering in duurzaamheid is al gedaan: de installatie voor een warmte koude opslag onder het Artisplein, die naast het Groote Museum ook de Ledenlokalen en andere onderdelen van ARTIS bedient.

Eerste fase

De eerste fase in de restauratie van het Groote Museum bestaat uit het herstellen van de verrotte fundering en het realiseren van een kelderverdieping. Om een extra verdieping te creëren, moet er vijf meter de diepte in gegraven worden. De kelderverdieping  zal dienen als ontvangstruimte voor het nieuwe museum. In een latere fase worden de beneden- en bovenzalen gerestaureerd. De unieke kwaliteiten van het gebouw zijn daarin leidend. De 19de-eeuwse interieurs die met name in de bovenzalen grotendeels nog intact zijn, blijven bewaard.

Wereld Natuur Fonds

In het Groote Museum zal de relatie tussen mens en natuur in onze huidige tijd centraal staan. Het Wereld Natuur Fonds is daarbij een belangrijke partner in de programmering. Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds, vindt dat de plannen met het Groote Museum naadloos aansluiten bij het werk van het Wereld Natuur Fonds: “Een museum over biodiversiteit, wildernis en de relatie tussen mens en natuur is een unieke kans voor WNF om niet alleen onze boodschap uit te dragen, maar juist ook om het grote publiek te vragen om met ons mee te denken over oplossingen.”