page title

Melchior/van Staalduinen

Melchior/van Staalduinen heeft een Zuid-Amerikaanse tapir en een tweevingerige luiaard geadopteerd.

Met deze adoptie verbindt Melchior/van Staalduinen zich aan ARTIS en steunt zo het voortbestaan van ARTIS als instituut. Zodat mensen er ook in de toekomst geïnspireerd raken, zich verwonderen en leren over de natuur en zichzelf.

None

Steun ARTIS

Steun aan ARTIS is van onschatbare waarde voor de verzorging van de dieren, de instandhouding van het monumentale ARTIS, natuur- en milieueducatie, internationale fok-en herintroductieprogramma’s en natuurbehoud. ARTIS steunen kan op talloze manieren. Van adoptie tot sponsoring of de organisatie van een evenement in het historische stadspark of aan het nieuwe Artisplein. 

bekijk de mogelijkheden