page title

Meerleveld Diemen Infra & De Wolff Tuinmaterialen

Meerleveld Diemen Infra & De Wolff Tuinmaterialen heeft een Hudson Bay wolf geadopteerd. 

Met deze adoptie verbindt Meerleveld Diemen Infra  zich aan ARTIS en steunt zo het voortbestaan van ARTIS als instituut. Zodat mensen er ook in de toekomst geïnspireerd raken, zich verwonderen en leren over de natuur en zichzelf.

witte wolf 1920X1080.jpg

Steun ARTIS

Steun aan ARTIS is van onschatbare waarde voor de verzorging van de dieren, de instandhouding van het monumentale ARTIS, natuur- en milieueducatie, internationale fok-en herintroductieprogramma’s en natuurbehoud. ARTIS steunen kan op talloze manieren. Van adoptie tot sponsoring of de organisatie van een evenement in het historische stadspark of aan het nieuwe Artisplein. Bekijk de mogelijkheden.