None

Recordaantal ernstig bedreigde blauwkeelara's uitgevlogen in Bolivia

Er zijn dit broedseizoen een recordaantal van twaalf blauwkeelara’s uit het ei gekropen en uitgevlogen – jun 20, 2019

De Boliviaanse blauwkeelara is één van de meest zeldzame papegaaisoorten op aarde. In totaal zijn er nog maar zo’n 500 vogels. Ze bouwen hun nesten alleen in grote holtes van een specifieke palmensoort: de Mocatupalm. Door intensieve veeteelt verdwenen bijna alle Mocatupalmen en hadden de ara’s geen plek meer om te broeden. Door intensieve veeteelt zijn bijna alle mocatupalmen verdwenen.

Samen met ARTIS vond de Boliviaanse natuurorganisatie Armonia een oplossing. Ze ontwikkelden speciale nestkasten en hingen die in hoge boompalen. Na jaren van daling, groeide de populatie blauwkeelara’s eindelijk weer. Sinds de installatie van de nestkasten in 2005 zijn er na 13 broedseizoenen in totaal 81 blauwkeelara’s uitgevlogen. De blauwkeelara is daarmee op weg om zijn classificering ‘ernstig bedreigd’ te ontstijgen.

None

“We zien dat de ara’s die eerder uitvlogen uit de nestkasten, nu in nog nooit eerder waargenomen aantallen terugkeren om hier te broeden. Dat betekent dat de volwassen vogels de nestkasten zien als een veilige plek om te broeden, terwijl jonge vogels de (broed)gewoonte van hun oudervogels aanleren. We zijn nu getuige van ons harde werk van de afgelopen veertien jaar.” – Tjalle Boorsma, directeur van het beschermingsprogramma bij Asociación Armonía.

Schijnbaar uitgestorven

De ernstig bedreigde blauwkeelara (Ara glaucogularis) komt slechts op één plek ter wereld voor: in het noordelijke deel van de Boliviaanse savanne. In de jaren 80 dachten we biologen dat hij was uitgestorven. Oorzaak: de handel in de ara’s voor huisdieren en voor zijn veren, die gebruikt werden in traditionele verentooien van de inheemse bevolking. In 1992 werd de soort herontdekt en is sindsdien bezig aan een comeback. Daarbij krijgt de ara hulp uit ons land: de Nederlander Tjalle Boorsma, werkzaam bij de Boliviaanse natuurorganisatie Armonia, leidt sinds 2015 het natuurbehoudproject dat de blauwkeelara beschermt. Onderdeel van dit project is een netkastprogramma in 680 hectare beschermde savanne en tropisch bos dat mede tot stand is gekomen met steun van de Nederlandse natuurorganisatie IUCN NL en de Nationale Postcode Loterij.