page title

De staat van natuur

Voor ‘De staat van natuur’ reisde de Duitse fotograaf Claudius Schulze door Europa op zoek naar het Europese landschap. Hij trof een landschap aan dat niet alleen door natuur, maar ook door ons, mensen, is vormgegeven. De fotoserie vraagt je  stil te staan bij je eigen kijk op de natuur. Waar begint natuur en waar cultuur? Bezoek de expositie in de tentoonstellingszaal van het ARTIS-Aquarium.

Wanneer vanaf donderdag 1 februari 2018
Waar ARTIS-Aquarium
Toegang vrij toegankelijk in het ARTIS-Park

In voorjaarsnummer van het ARTIS-tijdschrift staat een interview met Claudius Schulze door Julia Cornelissen. Lees onder de afbeelding een deel van het interview.

None

"Zonder ingrepen kunnen wij niet met de natuur samenleven.”


Waarom fotografeert u dit onderwerp?

“Ik vind het interessant hoe wij de natuur zien: als iets fraais, iets kalms en pittoresks. De natuur is meer een landschapspark dan een wildernis. Daarnaast zien we het als ons eigendom. We gaan er in het weekend heen om tot rust te komen. 

Maar de natuur heeft twee gezichten. Ik denk dat het belangrijk is om oog te hebben voor de andere kant: de natuur als iets dat wij niet in de hand hebben. Een natuur die door klimaatverandering andere vormen aanneemt. Hier moeten we ook kwetsbaar tegenover haar staan, in plaats van alleen bewonderend.”

Wilt u met uw foto’s slechts iets laten zien, of mensen ook aanzetten tot actie?

“Ik denk dat heel veel mensen op de hoogte zijn van klimaatverandering, dus ik wil niemand iets leren met mijn foto’s. Mensen vergeten het probleem alleen graag weer, dus mijn doel is om bezoekers op een subtiele wijze stof tot nadenken te geven. 

Mijn persoonlijke mening is dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om iets te doen aan klimaatverandering.” 

Hoe wilt u mensen aan het denken zetten?

“Ik hoop dat dat gebeurt doordat er op de foto’s steeds iets nét niet helemaal klopt. De natuur die mensen kennen en bewonderen is zichtbaar, maar op het tweede gezicht zijn op de foto's óók menselijke ingrepen te zien. Dat zijn we niet gewend. Daarnaast leg ik graag open vragen aan het publiek voor.

Ik vind het grappig om te bedenken dat veel mensen de bouwwerken op mijn foto’s met hun eigen camera buiten beschouwing zouden laten. Een vakantiefoto van de zee is vaak mooier zonder een windmolen in beeld.”