De twee bronzen jachthonden werden in 1907 aan ARTIS geschonken door het genootschapslid P. Langerhuizen.

Verschil

De honden zijn verschillend, ze dragen ieder een merkteken in de vacht en waren ooit met een bronzen riem aan de boomstronk schuin achter hen verbonden.

Beroemd

De maker van de beelden, A.N. Caïn (1822-1894), was een beroemde dierbeeldhouwer. Het Louvre bezit een leeuw en een tijger van hem.