De Chileense flamingo leeft in groepen van soms vele duizenden vogels langs de oevers van de zoutmeren of 'saliñas' van Midden-Argentinië en de hellingen van de Andes. De maximumleeftijd van de flamingo is ongeveer 75 jaar.

Wat eet hij graag?

Flamingo's zijn voedselspecialisten die zoutminnende diertjes, zoals pekelkreeftjes en slakken, eten. Tijdens het foerageren staan ze met hun poten in het ondiepe water te trappelen om de diertjes uit de modderbodem te jagen. Met de iets geopende snavel op zijn kop in het water, wordt met een beweging van de tong water met voedsel naar binnen gezogen. Het voedsel blijft hangen aan de lamellen in de bovensnavel en wordt met een volgende beweging van de tong naar de keel gebracht en doorgeslikt.

Kleurstof

Chileense flamingo’s danken hun fraaie roze kleur aan carotenoïde, een geel tot roodachtige natuurlijke, kleurstof. Deze stof krijgen zij binnen door het eten van kreeftachtigen, die de stof op hun beurt weer binnen krijgen door het eten van algen. Tijdens het verteerproces wordt de carotenoïde opgeslagen in de veren, snavel en poten van de flamingo’s en zo kleuren zij roze.

Kropmelk

Carotenoïde bevindt zich bij flamingo’s ook in de kropmelk. Kropmelk is een energierijke vloeistof uit de krop in de hals van een flamingo. Het dient als voedsel voor het kuiken. Beide ouders maken kropmelk aan. Wanneer ze het jong hiermee voeden, krijgen ze zelf minder van de kleurstof binnen. Hierdoor worden hun veren, snavel en poten wit.
 

Is geadopteerd door: