page title

Wat is de ARTIS-Academie?

In ARTIS vind je de natuur van het allerkleinste tot het oneindige en alles wat leeft daar tussenin. Bij de ARTIS-Academie kun je je op inspirerende wijze verdiepen in natuur, kunst en wetenschap. Het hele jaar door zijn er avondprogramma’s, cursussen, voorstellingen, debatten en collegereeksen.

Bij_plant_bloem_missie_visie_adoptiepagina_1920x1080.jpg

Dieren, planten en klimaat

Over de biodiversiteit op aarde kan je je blijven verwonderen. Bij de ARTIS-Academie krijgen natuurbeschermers, filosofen, onderzoekers en deskundigen een podium. Je ontdekt welke soorten er op deze wereld leven, hoe zij leven en hoe wij daarmee verbonden zijn. Het gaat over de intelligentie van planten, de bescherming van blauwkeelara’s en de gelijkenissen tussen mens en mensaap. En over de impact van de mens op deze aarde. Wat is het effect van ons denken en handelen? En hoe kunnen we het beter doen?

De mens, kunst en cultuur

De mens is een onlosmakelijk onderdeel van de natuur. En de natuur is verweven met onze cultuur. Bij de ARTIS-Academie kijken we naar hoe wij in de westerse wereld omgaan met alles wat om ons heen leeft en hoe andere culturen dit doen. Welke rituelen bestaan er om in contact te komen met natuur? En hoe vind je natuur terug in onze cultuur, bijvoorbeeld in de kunst? 

heelal_ruimte_sterrenhemel_1920x1080.jpg

Sterren en planeten

Als je omhoog kijkt in de koepel van het ARTIS-Planetarium, kun je in het heelal kijken. We zoomen uit naar alles wat om ons en onze planeet heen is. We vliegen langs de sterren en planeten tot we een blik kunnen werpen op ons eigen sterrenstelsel en daar voorbij. Bij de ARTIS-Academie leer je over sterren en planeten, over supernova’s en zwarte gaten, over theorieën van beroemde sterrenkundigen en over mogelijk buitenaards leven. Maar we kijken ook terug op onze aarde. Wat zien we op grote afstand van onze afdruk? En wat kunnen we doen om die te verkleinen?     

Microscopisch klein leven

Er is meer leven dan wij kunnen zien. Overal om ons heen, maar ook in en op ons lichaam leven microben. Ze bepalen wat je ruikt en wat je proeft, en of je ziek wordt of juist beter. Zonder hen hadden we geen eten en geen zuurstof. Ze zijn de kleinste en machtigste organismen op onze planeet. Bij de ARTIS-Academie maak je kennis met dat onzichtbare leven en doe je de nieuwste wetenschappelijke inzichten op. Bijvoorbeeld over wat er in jouw okselpit leeft en welke functie dat heeft, of over hoe de microben in je darmen invloed hebben op je hersenen en andersom.