page title

Lezingen en seminars

De ARTIS-Academie organiseert elke eerste donderdag van de maand lezingen over uiteenlopende onderwerpen, van microbiologie tot astronomie en kunstgeschiedenis.