page title

Erfenissen en legaten

Steeds meer mensen leggen vast dat een deel van hun nalatenschap naar een of meerdere goede doelen gaat. Wilt u ARTIS als goed doel steunen, ook als u er niet meer bent? Dan kunt u kiezen voor een legaat of erfenis. U draagt daarmee bij aan natuurbehoud en natuureducatie.

Erfenis

U kunt ARTIS aanwijzen als (mede-)erfgenaam. In dat geval worden eerst alle kosten van de totale erfenis voldaan, waarna de erfgenamen ieder hun deel ontvangen. Waaronder ARTIS, dat de nalatenschap in goed overleg met nabestaanden, executeur en notaris zal behandelen.

oost-indische-kers_bloem_plant_water_R_1920x1080.jpg

Legaat

Een andere manier om iets na te laten aan ARTIS, is via een legaat. Het gaat dan om een duidelijk omschreven gedeelte van uw erfenis. Dit kan bijvoorbeeld een percentage van de erfenis zijn of een waardevol kunstwerk.  

Geen successierechten

ARTIS is vrijgesteld van het betalen van successie- en schenkingsrechten. Uw legaat of erfenis komt dan ook geheel ten goede aan ARTIS. Zie voor meer informatie over successierechten op belastingdienst.nl .

Nalatenschap regelen

Het opnemen van een goed doel in uw testament is een belangrijke beslissing. We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Voor persoonlijk contact of meer informatie neemt u contact op met Karel Greven.

020 52 33 676
steunartis@artis.nl