page title

Eenmalig schenken

Voor de verzorging van de dieren, de instandhouding van het monumentale ARTIS, natuur- en milieueducatie, internationale fok-en herintroductieprogramma’s en natuurbehoud, is ARTIS afhankelijk van uw steun. ARTIS is de enige dierentuin met een CBF-Keur, een officiële erkenning dat wij zorgvuldig omgaan met het geld dat mensen ons geven. Uw geld komt dus precies terecht waar u het voor bedoeld heeft.

Eenmalig of periodiek schenken

Een bedrag schenken aan ARTIS kunt u heel eenvoudig online doen. U bepaalt zelf welk bedrag u overmaakt en of u dat eenmalig of periodiek doet. Als u een bedrag schenkt aan ARTIS, kunt u bovendien een attentie uitzoeken als bedankje voor uw donatie.

schenk aan Artis

Eenmalig schenken met belastingvoordeel

ARTIS is aangemerkt als  ANBI , Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarom kunt u onder bepaalde voorwaarden uw schenking aan ARTIS aftrekken van uw inkomstenbelasting. Voor eenmalige schenkingen geldt een drempel van 1% van uw belastbaar inkomen. ARTIS is bovendien een culturele ANBI, en dat levert nog eens éxtra belastingvoordeel op. Bij uw aangifte mag u uw schenking namelijk met een factor 1,25 vermenigvuldigen. De Belastingdienst accepteert dus dat u meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000,00 per jaar. Een schenking aan ARTIS van meer dan € 5.000,00 per jaar is nog steeds aftrekbaar, maar de éxtra aftrek wordt daarmee niet hoger dan € 1.250,00.

Uw geld komt goed terecht

Al sinds 1838 levert ARTIS een belangrijke bijdrage aan natuureducatie en natuurbehoud, en met de vele monumentale gebouwen en culturele activiteiten vervult ARTIS een belangrijke culturele rol in Nederland. Omdat ARTIS een culturele ANBI is, betekent dat onder meer dat schenkingen aan ARTIS zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Zo komen ze volledig ten goede aan de dieren en planten, educatie en het erfgoed.