page title

Eenmalig schenken

Door drie sluitingen in één jaar tijd heeft ARTIS te maken met een groot financieel tekort en is ARTIS afhankelijk van uw steun. Dit is voor ARTIS een financiële klap die erg moeilijk is op te vangen. Daarom is uw steun van aanzienlijke waarde voor ARTIS. Zo kunnen we ervoor zorgen dat ook de volgende generaties herinneringen kunnen blijven maken in ARTIS.

Eenmalig of periodiek schenken

Een bedrag schenken aan ARTIS kunt u heel eenvoudig online doen. U bepaalt zelf welk bedrag u overmaakt en of u dat eenmalig of periodiek doet. 

schenk aan Artis

Eenmalig schenken met belastingvoordeel

ARTIS is aangemerkt als  ANBI , Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarom kunt u onder bepaalde voorwaarden uw schenking aan ARTIS aftrekken van uw inkomstenbelasting. Voor eenmalige schenkingen geldt een drempel van 1% van uw belastbaar inkomen. ARTIS is bovendien een culturele ANBI, en dat levert nog eens éxtra belastingvoordeel op. Bij uw aangifte mag u uw schenking namelijk met een factor 1,25 vermenigvuldigen. De Belastingdienst accepteert dus dat u meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000,00 per jaar. Een schenking aan ARTIS van meer dan € 5.000,00 per jaar is nog steeds aftrekbaar, maar de éxtra aftrek wordt daarmee niet hoger dan € 1.250,00.

Uw geld komt goed terecht

Al sinds 1838 levert ARTIS een belangrijke bijdrage aan natuureducatie en natuurbehoud, en vervult ARTIS een belangrijke culturele rol in Nederland. Omdat ARTIS over een ANBI-status beschikt, betekent dat onder meer dat schenkingen aan ARTIS zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Zo komt uw donatie volledig ten goede aan ARTIS. Daarnaast is ARTIS de enige dierentuin met een CBF-Keur, een officiële erkenning dat wij zorgvuldig omgaan met het geld dat mensen ons geven. Uw geld komt dus precies terecht waar u het voor bedoeld heeft.