page title

De ARTIS-Kring

Het historische genootschap Natura Artis Magistra is nieuw leven ingeblazen met de oprichting van ARTIS-Kring: een exclusief netwerk van personen die de missie en visie van ARTIS onderschrijven. 

Genootschap Natura Artis Magistra

Op 1 mei 1838 stuurden de oprichters van het Zoölogisch Genootschap een oprichtingsakte aan een select deel van de Amsterdamse burgerij. Het Genootschap noemde zich Natura Artis Magistra, de natuur is de leermeesteres van de kunst en wetenschap. Het Genootschap was een sociëteit waar de burgerij van Amsterdam zich wilde onderscheiden. Lid worden kon alleen per ballotage of door het aanbrengen van een geschenk; een bijzonder dier uit een ver land, of een kunstwerk. 

 

ARTIS_plattegrond1872_klein bestand_historisch_1920x889.jpg

De ARTIS-Kring

Mensen zijn nu niet zo anders dan in 1838. ARTIS voorziet nog steeds in een behoefte aan rust en natuur in onze bruisende stad. Het historische Genootschap is uitgebreid met een exclusief netwerk, de ARTIS-Kring. De ARTIS-Kring is een besloten exclusieve Kring en alleen toegankelijk op uitnodiging. Een netwerk dat de missie en visie van ARTIS onderschrijft. 

De ARTIS-Kring is op 16 november 2016 opgericht.