page title

ARTIS als goed doel

ARTIS is een officieel erkend goed doel met het CBF-Keur en de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het geld wordt voornamelijk gebruikt voor de verzorging van de dieren en het onderhoud van hun verblijven. ARTIS bestaat als sinds 1838 en is daarmee een van de oudste dierentuinen op het vaste land van Europa. In zo'n historisch park valt veel te vernieuwen.

ARTIS Vernieuwt

In 2003 is ARTIS begonnen met een ingrijpend proces, om ARTIS maatschappelijke relevantie voor de toekomst te geven. De kanteling van een dierentuin naar een educatief instituut. In een wereld waar een kwetsbare relatie bestaat tussen natuur en mens, wil ARTIS liefde en zorg voor de natuur stimuleren en uitgroeien tot het meest toonaangevende instituut op dit gebied. Daarom vernieuwt ARTIS. Er wordt meer ruimte gecreëerd voor dieren en planten, voor educatie en voor erfgoed. De vernieuwingen worden in fases uitgevoerd. Lees meer over de geschiedenis en vernieuwingsplannen  van ARTIS.

CBF-Keur

Het Centraal Bureau Fondsenwerving ( CBF ) houdt alle mogelijke gegevens bij over fondsenwerving en goede doelen in Nederland en beoordeelt het bestuur en het beleid van deze goede doelen. Als de goede doelen aan de criteria van het CBF voldoen, krijgen ze het CBF-Keur. Zo bevordert het CBF de transparantie van de goededoelensector in Nederland. ARTIS voldoet aan de gestelde eisen en voert het CBF-Keur. Maar liefst 90% van het geld wat ARTIS binnen krijgt, komt ten goede aan het park zoals omschreven in de missie van ARTIS.

ANBI

In 2008 is ARTIS door de Belastingdienst benoemd tot ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI is vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Gedane schenkingen komen hierdoor geheel ten goede aan ARTIS. Bovendien is het voor de schenker een voordelige manier van schenken : een periodieke schenking is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. 

Om als ANBI aangewezen te worden, moet het goede doel van algemeen belang zijn. Daarnaast mag de bestuurder of beleidsbepaler niet doen alsof het geld van hem is. Als het goede doel eventueel winst maakt, dan moet dat weer geïnvesteerd worden in het goede doel.