page title

Netwerk Aarde

In het Planetarium is binnenkort een nieuwe voorstelling te zien, die toont hoe de wereld een netwerk van ecosystemen is.

Vanuit de ruimte gezien lijkt de aarde maar een kwetsbare bol. Een kleine levende oase in de uitgestrekte ruimte. Veel astronauten spraken na hun ruimtemissie over de unieke blik die ze hadden op onze planeet. De Amerikaanse ruimtevaarder Karen Nyberg zei hierover: Alle organismen op aarde zijn met elkaar verbonden. Het is één ecosysteem. Onze planeet van bovenaf gezien laat je dat inzien. Het maakt dat je actief bezig wilt zijn om dit te behouden. Als iedereen een rondje om de aarde zou kunnen draaien met dit perspectief, dan zouden we heel anders handelen. Vanaf juni kan iedereen deze blik vanuit de ruimte zelf ervaren in de dagelijkse voorstelling Netwerk Aarde.

None

 

De voorstelling vertelt over een verbonden wereld. Een netwerk van ecosystemen die elkaar ondersteunen. Van de allerkleinste micro-organismen in onze bodem tot walvissen in de oceaan. In de voorstelling Netwerk Aarde ontdek je wat het betekent om te leven in deze verbonden wereld. In een reis door de bosbodem zien we dat de grootste bomen ter wereld afhankelijk zijn van kleine schimmels om te overleven. Neem een duik onder water en bestudeer de rol van microalgen die aan de basis van het voedselweb staan. Een bezoek aan de kelpwouden van Californië laat de verborgen relaties tussen de aanwezige organismen zien in een netwerk van wederzijdse afhankelijkheid.

Daarnaast komt in deze voorstelling vooral de rol van de mens in het netwerk van ecosystemen naar voren. De invloed van lucht- en scheepvaartroutes, landbouwontwikkeling en CO2-uitstoot zijn voorbeelden waarin de mens deze netwerken duidelijk beïnvloedt en verandert. Vanuit de ruimte kunnen we de deze impact duidelijk zien. Netwerk Aarde toont ons wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat we een gezonde en duurzame planeet voor toekomstige generaties achterlaten.

Netwerk Aarde is vanaf 10 juni dagelijks in het ARTIS-Planetarium te zien.