None

Een nieuw verblijf voor de zwarte slingerapen

In 2019 werd in ARTIS het nieuwe slingerapenverblijf geopend. Na een zorgvuldige renovatie is ’t Veentje uitgebreid met een nieuw verblijf in de monumentale vijver. Op de wal is een houten binnenverblijf gebouwd, dat verbonden is met twee eilanden in de vijver. De dieren reageren goed op hun nieuwe omgeving; voorzichtig slingerden ze naar buiten met behulp van hun lange grijpstaarten. 

nicv d Waay_schilderij_nieuwe slingerapenverblijf_1920x1080.jpg

’t Veentje

In de begindagen van ARTIS was het park in tweeën gesplitst door de Nieuwe Prinsengracht. Met een pontje konden bezoekers en werknemers naar de overkant. In 1866 werd de gracht opgesplitst in drie vijvers, waardoor de overkant voortaan ook met een brug bereikt kon worden. De drie vijvers samen vormen tegenwoordig een rijksmonument. In 1911 werd begonnen met de bouw van het Reptielenhuis en werd ‘t Veentje aangelegd in de meest noordelijke vijver. Dit was één van de eerste pogingen om in Nederland nieuwe natuur te maken. 

ARTIS blaast nieuw leven in dit parkonderdeel met de vernieuwing van de vijvers. ’t Veentje is als eerste aan de beurt. Bij de bouw wordt rekening gehouden met de cultuurhistorie, waterkwaliteit en dierenwelzijn. De beplanting en het hekwerk hebben een opknapbeurt gekregen, en er is waterzuivering toegepast. Het blijft ook een plek voor de inheemse vogels, zoals de kwak, aalscholver en blauwe reiger, die aangevlogen zijn in ARTIS en veel bij deze vijver te zien zijn. Op de westoever staat een nieuw verblijf voor de zwarte slingerapen.

Brug_nieuw verblijf slingerapen_slingerapenverblijf_artist impression_1920x0180.jpg

Impressie van het nieuwe verblijf dat mede mogelijk is gemaakt door Stichting Goede Doelen Nh1816.

Eiland van wilgentenen 

De zwarte slingerapen hebben in hun nieuwe verblijf alle mogelijkheden om te slingeren en klimmen op een eiland midden in de vijver. De grijpstaart van deze Zuid-Amerikaanse apen fungeert als een soort vijfde poot. Door deze staart kunnen zij zich ‘zekeren’ aan een tak en aan het uiteinde nog de vruchten die het verst weg hangen te pakken krijgen. In het nieuwe verblijf kunnen de apen hun natuurlijke gedrag goed vertonen. 

Daarnaast werkt ARTIS hard aan de verduurzaming van het park. De eilanden in de vijver worden daarom ook duurzaam opgebouwd: gestapelde rasterwerken van wilgentenen vormen met baggerslib en aarde op de bodem van de vijver de basis van het eiland. De oevers zullen beplant worden met planten die de oevers vasthouden op termijn, zoals riet of water- of oeverplanten. Het verblijf zelf wordt het eerste fossielvrij verwarmde verblijf in ARTIS.